L’increment de la taxa turística, oficialment ajornat fins al gener de 2021

El ple rebutja tramitar en lectura única les iniciatives de Cs i PP que volien retardar l'impost fins al 2022

El Parlament ha validat el decret que ajorna l’increment de la taxa turística fins a l’1 de gener del 2021 i l’aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona amb els vots de JxCat, ERC i PSC-Units, l’abstenció de Cs, CatECP i PPC i el vot en contra de la CUP-CC. El text també allarga dos mesos el pagament de l’impost de successions. En el cas de la taxa als habitatges buits, el decret amplia el termini en set dies, mentre que, en el cas de l’impost de successions s’allarga dos mesos.

La norma busca “dotar de seguretat jurídica el contribuent” a l’hora de fer front a les obligacions tributàries, un cop superades les mesures excepcionals de la covid-19. El vicepresident, Pere Aragonès, creu que l’ajornament en la taxa turística fins a l’1 de gener del 2021 és “un gest important” i que es tracta d’una mesura que “dona confiança al sector, que veu que el Govern està al seu costat”, tot i que ha admès que caldrà complementar-ho amb altres mesures.

L’impost sobre els habitatges buits del 2019 acabarà el 7 de juliol i el pagament del gravamen de protecció civil de 2019 s’endarrerirà fins al 18 de juliol o el dia hàbil immediatament posterior. Per altra banda, l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria de 2019 es podrà liquidar entre l’1 i el 20 de juliol. L’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques de 2020 que s’haurà de liquidar entre l’1 i el 31 de juliol.

En el cas de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, el termini s’iniciarà l’1 de juliol. Pel que fa a l’impost de successions, el termini es pot ampliar fins a dos mesos, en funció de quan va tenir lloc el fet imposable meritat. Finalment, també s’ajorna el tribut sobre el joc i s’haurà de presentar l’autoliquidació dels cartons de bingo de febrer a abril entre l’1 i el 15 de juliol i fins al 7 de juliol la liquidació del primer trimestre en el cas de les màquines recreatives i d’atzar.

Cs i PP volien esperar a 2022

El decret llei 23/2020, del 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària s’ha debatut conjuntament amb la proposta de tramitació en lectura única de les proposicions de llei per suprimir de manera efectiva la càrrega fiscal al turisme davant la Covid-19 (Cs) i de moratòria de l’aplicació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (PP). La de Cs volia suprimir la taxa per als anys 2020 i 2021 i fins al març del 2022, deixant-ne les tarifes a zero, i la del PP volia establir-ne una exempció total de la taxa fins al 31 de desembre de 2021 i ajornar fins a l’1 de gener de 2022 l’entrada en vigor del recàrrec a Barcelona. Excepte Cs i PP, tots els grups han rebutjat tramitar aquesta iniciativa per lectura única.

Laura Vílchez (Cs) ha expressat que el decret convalidat és només “una rectificació amb la simple intenció de posposar el càstig per a més tard”, mentre que Alejandro Fernández (PPC) ha criticat que aquest no és un “suport explícit al sector”, sinó que “es limita un abús que anava a ser escandalós”.

D’altra banda, el PSC-Units ha retirat finalment la proposició de llei que havien presentat de moratòria de l’increment de l’impost sobre les estades en establiments turístics, en què plantejaven també ajornar fins a l’1 de gener l’increment de l’impost, “per clarificar el debat”.

Més informació

Nou comentari