L’àrea de Barcelona, quatre punts per sota de la resta de Catalunya en l’ús del català

Només el 27,6% de la població de l'àrea metropolitana diu que parlar molt o força la llengua catalana

El 72,6% de la població de l’àmbit metropolità fa ús del català en algun grau, el 44% l’usa molt, força o mitjanament i el 27,6%, el parla molt o força. Segons les dades desgregades de l’enquesta d’usos lingüístics de la població de 2018, l’ús global de Barcelona ciutat, l’Hospitalet de Llobregat, el Barcelonès Nord, el Baix Llobregat (Nord i Sud), el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme és cinc punts inferiors al total de Catalunya. Un 76,4% de la població de Catalunya usa el català en algun moment i el 93,2% ho fa amb el castellà. Els percentatges són diversos dins l’àmbit metropolità, amb xifres com la del Vallès Oriental, comarca que més utilitza el català (79,7%) i l’Hospitalet de Llobregat, localitat que menys (55,2%).

Els resultats específics metropolitans s’han donat a conèixer aquest divendres per part de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i l’Institut d’Estadística de Catalunya. L’anàlisi és part de l’enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya 2018 que es van donar a conèixer al juliol.

La directora general de Política Lingüística s’ha reunit amb els responsables dels 14 centres del Consorci per a la Normalització Lingüística de l’Àmbit Metropolità per aprofundir en els resultats i en noves estratègies.

A la ciutat de Barcelona un 30% de la població l’usa molt o força i el 74% en fa algun ús (16,9% mitjanament i 27,1% poc). Al Baix Llobregat Nord i al Vallès Occidental en fan un ús més intensiu, al voltant del 30% i les que en fan algun ús arriba al 75%.

Les zones amb menys ús són l’Hospitalet de Llobregat, on el 13,5% l’usa molt o força i arriba al 55,2% amb els qui en fan usos esporàdics; el Baix Llobregat Sud, on el 14,7% l’usa molt o força i arriba al 63,4% amb els qui en fan usos esporàdics; i el Barcelonès Nord on el 15,9% l’usa molt o força i el 61,1% en fa algun ús.

A l’altre extrem, al Maresme (41,6%) i al Vallès Oriental (37,5%) l’usen molt o força i el 79,4% i el 79,7% en fan un ús menys intensiu, respectivament.

Coneixement de la llengua

En les comarques metropolitanes, un 93,8% de la població de 15 anys i més entén el català, un 78,4% el sap parlar (poc més de 3.200.000 persones), un 83,6% el sap llegir i un 61,8% el sap escriure (més de 2.500.000 persones). Des del 2013, com a tot Catalunya, creixen més les competències d’escriure i llegir que les de parlar i entendre. També ha pujat 5 punts l’habilitat de saber escriure’l i 3 punts la competència de llegir-lo.

Pel que fa a qüestions demogràfiques, l’any 2003 la població nascuda a l’estranger representava un 9,5 % sobre el conjunt de l’Àrea Metropolitana i el 2018 representa un 18,4 %.

Més informació

Comentaris

    Guillem 20/12/2019 6:58 pm
    Els catalans que canvien d'idioma davant la gent que no li dona la gana d'aprendre'l, els que són clients d'establiments que no atenen en la llengua del país i els que consumeixen productes audiovisuals en la llengua de l'ocupant, són els principals responsables de la destrucció de la nostra llengua.

Nou comentari