Nova envestida de Competència a l’AMB per una nova licitació d’autobusos

L'organisme recomana dividir el contracte en lots i obrir el nivell d'exigència tècnica al transport interurbà

L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) torna a qüestionar una contractació de servei d’autobusos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Considera que els plecs de la licitació del servei públic de transport col·lectiu de viatgers en autobús entre Castelldefels, Gavà, Viladecans, Barcelona i altres municipis, amb un valor de 600 milions d’euros, “restringeixen injustificadament” la concurrència. L’entitat ha assegurat que a Catalunya hi ha poc més de dos operadors que comptin amb la solvència tècnica exigida als plecs. De fet, només s’han presentat quatre ofertes, una de les quals correspon a l’actual prestador del servei, Mohn SL.

L’organisme creu que si s’hagués dividit el contracte en lots i el nivell d’exigència tècnica s’hagués obert al transport interurbà és “molt probable” que haguessin pogut concórrer més operadors. Tot i que encara no s’ha produït l’adjudicació del contracte, l’ACCO ha constatat que la concurrència suscitada no ha sigut “la desitjada”. En concret, ha criticat “l’alt grau d’exigència” que presenta el nivell de solvència tècnica exigit per l’AMB, un requeriment que limita el nombre d’operadors que poden presentar-se sense necessitat de concórrer integrant una Unió Temporal d’Empreses (UTE).

Per altra banda, l’organisme ha lamentat que l’objecte del contracte no s’hagi dividit en lots, la qual cosa hauria comportat que el nivell de solvència tècnica i professional per cada lot hagués estat “molt menor”. Així, és “molt més probable” que més operadors haguessin pogut optar a concórrer a aquesta licitació, de manera individual però també integrant una UTE juntament amb altres operadors.

“En qualsevol cas, l’opció més respectuosa amb els principis de concurrència i de competència, juntament amb la divisió de lots esmentada, hauria estat optar per un sistema d’acreditació de la solvència tècnica i professional mixta, és a dir, que inclogués l’experiència tant en l’àmbit del transport col·lectiu de viatgers de naturalesa urbana com en l’àmbit de naturalesa interurbana”, ha resumit l’entitat.

Davant aquesta situació, l’ACCO ha recomanat a l’AMB la revisió dels plecs que regeixen les licitacions que promou en l’àmbit del transport col·lectiu per evitar l’establiment de clàusules que comportin el debilitament del nivell de concurrència i competència en el mercat. D’aquesta manera, l’organisme preveu evitar els consegüents “perjudicis” tant per a l’Administradora Pública licitadora, atès que “amb molta probabilitat” pagarà un preu més elevat, com pels usuaris, que rebran un servei de pitjor qualitat.

Més informació

Nou comentari