Tres anys i 2,8 milions per retirar l’amiant dels vagons del metro

TMB treu a concurs el contracte, que s'adjudicarà a una o dues empreses que treballaran a les línies 1, 3 i 4

TMB ha publicat avui l’anunci de licitació d’un contracte per retirar l’amiant dels combois de la xarxa de metro de Barcelona que en tenen. La companyia vol triar una o dues empreses –el concurs es convoca en dos lots– que facin la feina en un període de tres anys –prorrogables dos anys més. El pressupost és de 2,8 milions d’euros, i TMB destaca que “la retirada de components amb amiant només la poden efectuar operaris formats i acreditats per a les feines amb risc” relacionades amb aquests substància.

L’encàrrec inclou l’encapsulament (recobriment amb substàncies aïllants per evitar l’erosió i el despreniment de fibres) de la pintura bituminosa dels trens de les sèries 3000 i 4000, la retirada d’elements en què s’han identificat alguna peça amb contingut d’amiant, la reparació d’avaries en aquests equips i la intervenció urgent per a feines sobre el terreny si és necessari.

I els dos lots a concurs són el que inclou 24 trens de la sèrie 3000 (línia 1) i 15 trens de la sèrie 2100 (línia 4), i el que inclou 18 trens de la sèrie 4000 i 6 trens de la sèrie 2000 (línia 3), tots formats per cinc cotxes cadascun. El pressupost base de la licitació és d’1.315.512 euros per al lot 1 i d’1.506.450 euros per al lot 2. En total, 2.821.962 euros, IVA a part, segons informa la companyia.

Tasques de retirada de canalitzacions de fibrociment  

Al mateix temps, TMB ha publicat una segona licitació per a treballs de desamiantatge en dependències tècniques de la xarxa de metro. Es tracta d’un contracte per retirar canalitzacions de fibrociment en 32 cambres de baixa tensió, on són utilitzades com a desguàs o per reconduir filtracions i protegir els equips elèctrics. En aquest cas el pressupost de licitació ascendeix a 193.000 euros i el termini d’execució dels treballs (que es realitzaran a les nits, sense afectació al servei) és de sis mesos.

Aquestes licitacions s’emmarquen en la voluntat de TMB de tractar de manera responsable i diligent la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro, i de posar els recursos necessaris per donar-hi la millor resposta, que ha de ser l’eliminació de tots els materials amb contingut d’amiant en el termini més breu possible. En aquest sentit, fins ara s’han compromès uns 3,6 milions d’euros en una quarantena de contractes a empreses de construcció, material ferroviari, salut laboral, anàlisis, consultoria, etcètera. Amb les noves contractacions la xifra s’elevarà doncs a 6,4 milions d’euros, IVA a part.

Més informació

Nou comentari