Agbar constitueix el Consell Assessor de Participació, Transparència i Acció Social

Està constituït per una quinzena de persones representatives de la societat i experts/es

El Consell Assessor de Participació, Transparència i Acció Social de la companyia Agbar té com a principal objectiu esdevenir un fòrum de trobada per tal d’establir un diàleg sòlid sobre els aspectes socials i d’innovació de la gestió de l’aigua a Catalunya i l’àrea metropolitana de Barcelona.

En la primera sessió del Consell Assessor s’han aprovat les àrees temàtiques i s’han seleccionat les línies concretes de treball més rellevants per a l’any 2019. En concret s’han validat tres àrees temàtiques –medi ambient, canvi climàtic i recursos hídrics; economia i gestió de l’aigua; i diàleg i compromís social– que combinaran l’anàlisi de la informació general i reptes amb la presentació de casos de la realitat pròpia d’Agbar emmarcant el debat en el context de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

El consell –constituït per una quinzena de persones representatives de la societat i experts/es, així com quatre representants d’Agbar– celebrarà quatre reunions al llarg del 2019 i estructurarà els seus debats i conclusions sempre des d’una perspectiva de com aprofundir en la Participació, la Transparència i l’Acció Social en les tres àrees temàtiques inicialment proposades. Així mateix, el consell tindrà altres funcions com ara fer una diagnosi i identificar tendències en aspectes clau vinculats a l’activitat d’Agbar; elaborar recomanacions i línies de treball futures; actuar com a eina de compliment de la política de desenvolupament sostenible i de transparència, el seu codi ètic i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides; i ser portaveu i altaveu de les millors pràctiques socials i d’innovació d’Agbar, en especial en relació a la protecció a col·lectius vulnerables.

Més informació

Nou comentari