Sant Pau utilitza una tècnica pionera per operar un càncer de pulmó

La tècnica permet operar sense travessar les costelles i redueix de forma clara el dolor posterior

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha operat per primera vegada a Catalunya -la segona a tot l’Estat- una pacient amb càncer de pulmó a través d’una incisió sota el xifoide, la part inferior de l’estern. Es tracta d’una tècnica pionera que permet accedir al pulmó sense haver de travessar les costelles i que representa un pas endavant en les intervencions menys invasives amb què cada vegada s’operen més càncers de pulmó.

“El que fem amb la tècnica és buscar un espai natural sense haver de tocar els nervis que passen per sota de les costelles, que és el que produeix el dolor postoperatori”, assenyala el doctor Joan Carles Trujillo, del Servei de Cirurgia Toràcica. Tres dies després de l’operació, la pacient, de 57 anys, ja estava a casa sense haver de prendre cap calmant.

Técniques menys invasives

En la majoria dels casos de càncer de pulmó que es poden operar, s’intervé amb tècniques poc invasives. En els darrers anys s’ha passat del 8% de les operacions de càncer de pulmó amb aquestes tècniques –la resta és per cirurgia oberta– al 72% el 2018. Això ha permès reduir l’ingrés postoperatori de 8,8 dies de mitjana a poc més de 3, ha destacat el director del Servei de Cirurgia Toràcica de Sant Pau, Josep Belda. “Aquestes tècniques redueixen l’agressió quirúrgica a la mínima expressió sense cap deteriorament de l’eficàcia terapèutica”, ha subratllat.

Amb la tècnica que han aplicat de forma pionera, l’Hospital de Sant Pau va més enllà i evita l’accés entre les costelles i lesionar el paquet intercostal, que és el que genera el dolor postoperatori. Aquesta nova estratègia va permetre a Concepció Català, la pacient operada a l’octubre, tornar a casa tres dies després de la intervenció, sense calmants, i que en l’actualitat ja estigui treballant, segons ha destacat en una roda de premsa aquest dilluns a l’Hospital de Sant Pau, amb l’equip del Servei de Cirurgia Toràcica que va fer possible l’operació, liderat pels doctors Joan Carles Trujillo i Elisabeth Martínez-Tellez.

Intervenció complicada

Aquesta tècnica es coneix com a lobectomia via subxifoidea a través de Cirurgia Toràcica Videoassistida (VATS). La seva dificultat i el fet que no es pugui aplicar en tots els casos fan que no pugui ser ara com ara l’abordatge estàndard per operar el càncer de pulmó, però sí que representa una nova opció que l’hospital vol oferir. La tècnica és recomanable quan el tumor es troba en els lòbuls superiors (en la majoria de casos) o mig.

Pel que fa a la seva complexitat, els cirurgians tenen poca visibilitat i marge de moviment, ja que, per la posició del pacient i la via d’accés, es troben amb els òrgans en el mateix pla. “És com treballar amb un embut. Tot i que l’espai no és tan rígid com treballar entre les costelles i que la incisió per sota del xifoide pot ser gran, el forat real per on intervenim és més estret”, ha assenyalat el doctor Trujillo. Els avenços en eines quirúrgiques, que permeten girs de pràcticament 90 graus, han estat clau per aplicar aquesta tècnica.

Combinació de dues tècniques per millorar el pronòstic

En la mateixa operació a la pacient, es va fer una incisió per sobre de l’estern per extreure els ganglis. És el que es coneix com una limfadenectomia utilitzant un accés transcervical videoassistida (VAMLA). Amb les tècniques tradicionals només es pot accedir als ganglis del costat del tumor, és a dir, per on s’està operant, mentre que amb aquesta es poden explorar i treure els de l’altre costat.

La doctora Martínez-Tellez ha recalcat que la combinació de les dues tècniques en la mateixa operació va permetre treure el lòbul afectat amb menys dolor (VATS) i els ganglis (VAMLA). Això és important perquè un dels criteris de pronòstic del càncer de pulmó és l’afectació ganglionar, de manera que es millora la classificació del pronòstic del tumor.

Més informació

Nou comentari