Reg als parcs i prohibició d’obres que facin pols per l’episodi de contaminació

L’Ajuntament de Barcelona ha activat el protocol per episodi d’alta contaminació per l’augment dels nivells de partícules en suspensió (PM10) en dues estacions de mesurament de la ciutat. L’anunci, que ve precedit d’una declaració similar per para de la Generalitat, suposa que l’atmosfera ha vist reduïda la seva capacitat de dispersió dels contaminants pels elevats nivells de PM10. 

En aquest context, el consistori ha imposat una sèrie de mesures complementàries a les aplicades pel Govern. L’objectiu és evitar la resuspensió de les partícules en l’aire, ja que representaria un increment de les concentracions i empitjoraria la situació. Les principals mesures afecten a parcs i jardins, que hauran de regar els parcs i les places no asfaltades i fer servir aigua freàtica per les vies principals; i a les obres, on es prohibiran les activitats que generin pols.

Nivells per sobre del límit de la UE

Barcelona està exposada a un aire amb nivells de contaminació que superen amb escreix els límits que fixen les autoritats sanitàries. Segons l’Ajuntament, el 68% dels barcelonins viuen exposats al nivells de diòxid de nitrògen per sobre dels valors que estableix la UE i l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Pel que fa a les partícules en suspensió, el percentatge augmenta fins al 97% de la població. Aquesta sobreexposició afecta més als col·lectius vulnerables, com els nens, les dones embarassades i la gent gran.

Per això l’Ajuntament recomana deixar el cotxe a casa i moure’s per Barcelona a peu, en bici o amb transport públic. També demana als barcelonins que regulin la climatització de les llars i els llocs de treball a una temperatura que no sigui excessivament calenta ni freda i recomana no ventila les cases en hores de trànsit intens.

Nou comentari

Més notícies

Els petards de Sant Joan provoquen un avís per contaminació atmosfèrica a Barcelona

Durant els dies en què es mantinguin aquestes dades es recomana utilitzar el transport públic

Barcelona és la ciutat europea més afectada per la contaminació dels creuers

Líder del Mediterrani del sector creuerístic, registra els nivells més elevats d’òxids de nitrògen i de sofre i també de partícules en suspensió provinents dels vaixells