La Fundació Etnia Barcelona s’encarrega de la salut ocular dels nens de famílies vulnerables

Amb el projecte 'Et mirem als ulls' han atès milers de nens en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya

La Fundació Etnia Barcelona impulsa el projecte Et mirem als ulls per oferir atenció visual bàsica a joves de famílies que no s’ho poden permetre. Fins a finals de l’any passat l’entitat, en col·laboració amb el Centre Universitari de la Visió de la Universitat Politècnica de Catalunya, va oferir assistència a 1.100 infants i adolescents en situació de vulnerabilitat. El projecte posa a disposició de les famílies que ho necessiten revisions oculars i ulleres gratuïtes.

A la fundació exposen que l’accés a revisions oculars és vital per garantir l’èxit escolar, millorar la qualitat de vida i que els nens tinguin un correcte desenvolupament físic i educatiu. Per això, el punt de partida d’Et mirem als ulls és que tothom disposi d’una bona visió. Les primeres sessions d’aquest projecte es van fer a Viladecans i al Raval, on un equip format per estudiants i professors de la Facultat d’Òptica de Terrassa i voluntaris de Viladecans, El Raval i Etnia Barcelona van portar a terme revisions. 

La iniciativa es desenvolupa a centres oberts de Catalunya, uns espais on, fora de l’horari escolar, diversos professionals ofereixen suport en el desenvolupament de la personalitat, la socialització i l’adquisició d’aprenentatges bàsics, a més d’ajuda per compensar deficiències socioeducatives als nens. L’objectiu principal dels centres és proporcionar atenció a tots els menors en situació de risc per evitar la deterioració i compensar dèficits d’aprenentatge

Et mirem als ulls és un projecte que ha estat present a La Mina, El Raval, l’Eixample, El Carmel i Zona Franca. Com a objectius futurs, la Fundació Etnia Barcelona vol consolidar el servei de revisions visuals i la prescripció d’ulleres, incorporar el seguiment anual dels infants i adolescents i identificar els joves potencialment beneficiaris.

Més informació

Nou comentari