La Generalitat obrirà un centre per a MENAs a la Zona Franca

L'espai s'obrirà al juny i servirà per evitar que els menors dormin a les comissaries

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) preveu obrir el mes de juny vinent un centre d’atenció immediata (CAI) a la Zona Franca de Barcelona per atendre Menors Estrangers No Acompanyats (MENA). Amb capacitat per a una quarantena de MENA, el centre serà un recurs pioner a tot l’estat espanyol que vol convertir-se en ”l’entrada” al sistema de protecció, i evitar les estades llargues dels menors a les comissaries per tal de ser identificats abans del trasllat a un centre d’acollida. L’equipament, construït amb mòduls prefabricats, també disposarà d’un espai per als joves que no volen viure en centres d’acollida. Hi tindran les necessitats higièniques i alimentàries correctes i hi podran pernoctar.

El centre estarà gestionat de forma coordinada entre el departament de Treball i Afers Socials, de què depèn la DGAIA, i el departament d’Interior ja que comptarà amb una parella de Mossos per fer les identificacions dels joves en un entorn ”amable”. També hi haurà una parella d’educadors socials i una parella d’integradors socials les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. L’objectiu és oferir als joves una atenció integral ”més immediata i respectuosa” amb els drets dels infants que els allunyi de l’estigmatització. 

L’espai també s’ha concebut per donar servei especialitzat als joves i adolescents amb ”dinàmiques de carrer” que són ”refractaris” a entrar al sistema de protecció a la infància. En el centre de la Zona Franca hi tindran les necessitats higièniques i alimentàries cobertes i hi podrien pernoctar. D’aquesta manera, la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut vol reforçar l’atenció als adolescents i joves que estan al carrer per crear el ”vincle” necessari que en faciliti l’entrada al sistema de protecció. 

La creació d’aquest centre forma part de l’Estratègia Catalana per a l’Acolliment i la Inclusió que va presentar el Govern el gener passat. La voluntat és donar una atenció més integral i planificada als menors que arriben a Catalunya. 

Més informació

Nou comentari