La Generalitat ha anunciat que l’episodi de contamiació atmosfèrica per partícules en suspensió PM10 ha finalitzat gràcies al canvi en la meteorologia. Així, s’ha estabilitzat la situació que es va agreujar amb la barreja de l’arribada de pols africana i els alts nivells de partícules a l’aire pels petards de la revetlla de Sant Joan. Immediatament, l’Ajuntament de Barcelona ha desactivat el protocol d’actuació per episodis d’alts nivells de contaminació i ha interromput les mesures que s’havien pres per pal·liar-lo. 

Així, per evitar la resuspenció de les partícules que fes empitjorar la situació, el govern municipal va engegar un reforçament del reg als parcs i les places sense asfalt, així com a les principals avingudes i carrers de Barcelona a nivell freàtic. També es van prohibir les activitats en les obres que generessin pols i es van suprimir els bufadors en tots els serveis de neteja i jardineria.

Aquesta va ser la resposta a un increment de les partícules en suspensió que es van veure representades, segons els mesuraments, en més de 50 µg/m³ en dues estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). Ara, però, es manté un avís preventiu pel mateix problema, si bé és un estadi d’alerta molt inferior en què únicament es recomana no utilizar el transport privat. 

Nou comentari

Més notícies

Reg als parcs i prohibició d’obres que facin pols per l’episodi de contaminació

L'Ajuntament activa el protocol per l'augment de partícules PM10 després que la Generalitat hagi declarat l'episodi de contaminació

Els petards de Sant Joan provoquen un avís per contaminació atmosfèrica a Barcelona

Durant els dies en què es mantinguin aquestes dades es recomana utilitzar el transport públic