Barcelona pateix 11 desnonaments diaris

Entre el 18 de gener i el 28 de febrer n'hi han hagut 450, segons dades de l'Ajuntament

Barcelona ha aconseguit aturar el 93% de desnonaments de famílies en situació de vulnerabilitat a la ciutat des de l’inici del 2021. Concretament, dels 450 casos en què ha treballat la Unitat Antidesnonaments entre el 18 de gener i el 28 de febrer se n’han suspès 418. Segons l’Ajuntament, la meitat dels desnonaments que s’ha pogut aturar són en propietats de grans tenidors. El consistori també assenyala que l’entrada en vigor del decret que amplia els supòsits per la suspensió de desnonaments ha permès que el 80% d’ordres se suspenguessin abans de la data prevista. Això, segons apunten, “estalvia el patiment a moltes famílies”.

Les 450 ordres de desnonament de famílies vulnerables han afectat 1.592 persones, de les quals un 37% eren menors. Des de l’Ajuntament demanen que s’allargui la moratòria almenys fins que s’aprovi una nova llei estatal d’habitatge que ofereixi les mateixes garanties, amb canvis que “coresponsabilitzin” els grans tenidors i que “estenguin les obligacions d’oferir lloguer social i de fer processos efectius de mediació abans d’interposar una demanda de desnonament”.

Segons apunten, la moratòria “és clau per disposar de més temps per treballar per a solucions habitacionals per a les famílies afectades”. De fet, remarquen que del total de suspensions el 77% no s’han executat gràcies a acords de mediació directament relacionats amb el decret.

Dels casos aturats, el 55% de les situacions eren per impagament de lloguer, el 32% per ocupació en precari en habitatges buits de grans tenidors i el 13% per finalitzacions de contracte. La majoria de desnonaments executats són per situacions d’ocupacions en precari en habitatges buits de petits tenidors, una situació no coberta per la moratòria.

En el 77% dels casos s’ha pogut fer acords a través de la mediació municipal, uns pactes que poden anar des del pagament de quotes de lloguers dina la pròrroga del llançament per gestionar l’entrada de l’habitatge a la borsa de lloguer assequible, passant per l’ajornament temporal del llançament per facilitar l’accés a altres recursos o les suspensions de la propietat o els jutjats.

Més informació

Nou comentari