Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
Nova competència per a la Guàrdia Urbana en l’àmbit de violència masclista

La Guàrdia Urbana de Barcelona podrà, per primera vegada, rebre denúncies presentades per víctimes dels delictes relacionats amb la violència masclista en l’àmbit de la parella. És la gran novetat del Protocol d’atenció policial en aquesta matèria que s’ha firmat avui i comptarà amb la col·laboració dels Mossos.

Aquest protocol té per objecte establir els mecanismes de col·laboració i coordinació entre ambdós cossos policials que permetin millorar l’atenció d’aquest tipus de víctimes i, en especial, d’aquelles que es puguin trobar en situació de risc. El nou marc d’actuació fixa el procediment comú i compartit d’atenció en primera instància de les possibles víctimes que compareguin en una comissaria o oficina policial, i en la recepció de les denúncies, el procés d’identificació i valoració del risc que poden presentar aquestes.

Una resposta ràpida i eficaç per evitar duplicitat de tasques

La coordinació policial vol donar a les víctimes una resposta policial ràpida i eficaç davant de situacions de risc, evitant duplicitat d’intervencions i homogeneïtzant les actuacions policials en l’atenció i la denúncia. A més, es facilitarà la coordinació amb els recursos assistencials que intervenen en l’atenció i suport de les mateixes.

Així doncs, la Guàrdia Urbana rebrà les denúncies que formulin les víctimes de les infraccions penals següents pel que fa a la violència masclista en l’àmbit de la parella: delicte de violència psíquica o física habitual sobre qui sigui l’esposa de l’autor, o una dona que estigui o hagi estat lligada a ell per una relació anàloga d’afectivitat (per exemple, parella de fet), fins i tot en el supòsit en què no existeixi convivència; delictes de lesions; d’amenaces, de coaccions, d’assetjament, d’injúries i vexacions lleus; descobriment i revelació de secrets i trencament de condemna.

Els casos en els quals sigui necessària la pràctica de diligències d’investigació o de policia científica seran assumits pels Mossos d’Esquadra, que rebran les denúncies per la resta de tipus penals en les quals es pot concretar la violència masclista en l’àmbit de la parella, com ara l’homicidi, avortament, detencions il·legals, matrimoni forçat, delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, violació de domicili, determinades infraccions penals contra el patrimoni… així com les denúncies que formulin terceres persones diferents de la víctima per les infraccions anteriorment esmentades.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa