La pandèmia provoca un augment dels maltractaments i els abusos sexuals a Barcelona

La pandèmia ha provocat un augment dels maltractaments i els abusos sexuals a Barcelona. Segons les dades facilitades pels Mossos d’Esquadra després de la Junta Local de Seguretat, els confinaments per positius, els tocs de queda i la resta de restriccions a la mobilitat han fet créixer un 6,5% els delictes contra les persones a la capital catalana durant el primer semestre de l’any. Aquest increment es produeix en un context generalitzat de caiguda de la delinqüència a la ciutat.

En aquest context, destaquen els delictes de maltractaments en l’àmbit de la llar, amb un increment del 38,4%, les agressions i abusos sexuals, amb una pujada del 22%, i els delictes d’amenaces, amb un increment del 20,7%. Pel que fa a la violència masclista, aquests fets delinqüencials creixen un 22,2%, amb un total de 1.327 fets denunciats. La tipologia que puja més en aquest àmbit són els trencaments de condemna, amb un increment del 56,5%, i els maltractaments amb l’àmbit de la llar amb un 40,3%.

Nou pla contra la violència masclista

Per donar resposta a l’increment de casos derivats de la violència masclista, el departament d’Interior va posar en marxa l’any passat el pla de millora d’atenció a la víctima per combatre les violències masclistes, amb diferents mesures per fer front a aquesta xacra. Aquest pla també preveu que els Grups d’Atenció a la Víctima (GAV) es constitueixin com els equips especialistes per atendre les víctimes i les denúncies per violències masclistes. 

El nou pla va suposar l’increment en 13 efectius al GAV de Barcelona i l’establiment d’un número de Whatsapp d’assessorament i informació per a les dones que pateixen violència masclista. Totes aquestes accions estan encaminades a combatre la xifra negra que existeix en aquest àmbit. Durant el primer semestre de l’any, s’han produït dos homicidis. Els investigadors van detenir els autors dels fets.

Seguiment a les víctimes de violència sexual

Els Mossos d’Esquadra han instruït durant aquest període un 22% més de denúncies per delictes sexuals (agressions i abusos sexuals), passant de 322 el 2019 a 394 al 2021. En canvi, pel que fa a fets delictius que van succeir durant aquest període –i no en els que es van denunciar, ja que en molts casos la víctima pot trigar setmanes o mesos a denunciar–, es redueixen notablement, passant de 364 l’any 2019 a 343 el 2021. 

La resolució de les agressions sexuals i els abusos sexuals arriba al 80%. La posada en marxa l’any passat de la Unitat Central d’Agressions Sexuals ha permès fer un seguiment més acurat de les víctimes que pateixen aquestes agressions i de millorar els protocols en les investigacions d’aquest tipus de fets delictius.

Nou comentari