La Fundació Agbar obté el primer lloc en un rànquing de transparència estatal

Compleix 19 dels 20 criteris que avalua l'informe 'Construir confiança', de la Fundación Compromiso y Transparencia

La Fundació Agbar ha estat escollida com la més transparent de l’estat i compleix 19 dels 20 criteris que avalua anualment la Fundación Compromiso y Transparencia, en el marc del rànquing de transparència de fundacions d’Espanya. Se situa així al capdavant de les 120 fundacions analitzades en l’informe Construir Confiança, que valora la transparència i el bon govern d’aquest tipus d’organitzacions. Un dels aspectes que es tenen en compte és l’adequació del propòsit de la fundació amb els objectius, problemes i necessitats que en justifiquen l’existència.

L’activitat de la Fundació Agbar se centra en col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona i la resta de Catalunya i, segons els seus responsables, en l’últim any “ha fet importants passos per definir millor la seva acció social i convertir-se en una organització més transparent, a través de les actuacions definides al seu codi ètic i noves mesures de transparència aprovades pel seu patronat”.

Eduard Pallejà, director de la Fundació Agbar, ha destacat la posició adquirida en aquest rànquing suposa “un reconeixement a l’aposta decidida de la fundació d’impulsar millors pràctiques en transparència i bon govern”. “Som molt conscients que en l’actualitat hem de respondre a les exigències d’informació i no es tracta només de treballar en la nostra missió i de fer-ho de manera adequada, sinó de fer la nostra tasca visible, transparent i comprensible per als altres i, en particular, per a tots els col·lectius que es veuen beneficiats per la nostra activitat”, ha afegit.

Un altre dels terrenys en què la Fundació Agbar destaca que ha invertit més esforços l’últim any és la seva web, en què difonen “informació rellevant” sobre la seva acció social, els seus programes i activitats i una actualització periòdica de continguts. També s’ha reconegut en l’informe la millora de la qualitat de la informació de la memòria d’activitats i de l’informe econòmic, tots dos recollits en l’apartat de Transparència del web de la fundació.

Sobre la Fundació Agbar

La Fundació Agbar és una fundació privada sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure accions sobre sostenibilitat o desenvolupament sostenible en tres eixos: protecció del medi ambient, equitat social i creixement econòmic mitjançant la recerca, la innovació i la difusió de coneixement, així com el desenvolupament de projectes d’assistència social. 

Més informació

Nou comentari