La contaminació del trànsit a Barcelona s’estèn fins al Montseny

Els investigadors que ho han detectat alerten que pot comportar alteracions en l'equilibri climàtic

Un estudi liderat pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) ha detectat la presència de substàncies químiques contaminants provinents del trànsit de Barcelona al Parc Natural del Montseny. Els compostos identificats procedeixen de diverses fonts i hi inclouen majoritàriament elements d’origen natural, però s’hi ha descobert una gran presència de components derivats de l’activitat humana, principalment de la crema de combustibles a Barcelona.

Ana María Yáñez, autora principal de l’estudi, ha alertat que aquestes molècules d’origen antropogènic “poden alterar l’equilibri climàtic ecològic i natural” de la zona, afavorint la producció d’ozó i aerosols.La recerca ha analitzat l’aire localitzat a un metre i mig del terra al Montseny en tres períodes entre els mesos de juny i novembre de 2019. Els resultats han detectat la presència de compostos tant d’origen natural (provinents de les plantes i l’atmosfera) com humà (partícules de pol·lució provinents de la capital catalana i les carreteres de la zona), i els investigadors alerten que mentre els compostos naturals tenen “un paper imprescindible en la regulació del clima i l’aigua”, els emesos en forma de contaminació antropogènica poden alterar “l’equilibri climàtic i ecològic natural”.

Segons l’estudi, aquestes molècules contaminants, procedents de Barcelona i transportades més de 50 quilòmetres fins al Montseny per les brises marines, alteren la composició química atmosfèrica al barrejar-se amb els compostos orgànics volàtils que emeten els boscos de la zona de forma natural. Yáñez ha afirmat que, encara que a dia d’avui encara no coneixen com pot afectar aquesta dinàmica a la salut humana o a l’ecosistema, en futures recerques es podrà veure “l’impacte negatiu que té l’activitat humana en zones protegides”.

Més informació

Comentaris

    FRAN BCN 09/06/2021 11:03 pm
    Si anessim en burro, la excusa serien els excrements......

Nou comentari