L’Eixample i Gràcia superen les concentracions de diòxid de nitrogen per segon any consecutiu

Són dos punts de trànsit intens de la capital catalana i obtenen el mateix resultat que el 2018

Els districtes de l’Eixample i Gràcia excedeixen les concentracions de diòxid de nitrogen per segon any consecutiu. Són les estacions que han excedit el valor límit anual permès de NO2 –situat en 40 µg/m3 (micrograms per metre cúbic)– el 2019. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic constata que es manté la tendència de la qualitat de l’aire en aquesta àrea. De fet, el resultat del 2019 és el mateix que el del 2018. Respecte a l’any anterior, s’observa que els nivells d’NO2 es mantenen similars en general.

El 93% de les estacions que hi ha a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric (28 de les 30 estacions de l’anomenat Àmbit-40) compleixen el valor límit anual. A la primera corona de la ciutat de Barcelona, la Zona de Qualitat de l’Aire 1 (ZQA1), un 88% de les estacions compleixen amb la normativa (16 de les 18 estacions), i a la segona, la ZQA2 (que comprèn municipis del Vallès Oriental i Occidental i del Baix Llobregat), el compliment és del 100% (12 de les 12 estacions).

Pel que fa als valors límit horaris d’NO2, durant el 2019 s’ha complert l’objectiu a tot el territori, com en l’any anterior. Així doncs, no s’han donat les condicions per declarar un episodi d’alta contaminació per diòxid de nitrogen.

Més informació

Nou comentari