Formes d’evitar formar part d’una mesa electoral el 26M

Casar-se el mateix dia, estar embarassada o ingressar en un convent de clausura són algunes maneres

Passar el dia de les eleccions a una mesa electoral pot no ser la manera predilecte de passar un diumenge. Formar-ne part, però, depèn de la sort i els membres de la mesa se seleccionen de forma aleatòria. Pels escollits per ser president o vocal de la mesa, hi ha certs privilegis com ara la reducció de la jornada laboral del dia següent en cinc hores. A més, l’estada a la mesa electoral es cobra amb 65 euros de retribució. Per als que menys desitgen formar-ne part, però, el portal Municipals.cat publica maneres d’evitar-ho. 

Per tal d’evitar formar part d’una mesa electoral, les dones embarassades poden demanar l’exempció a partir del sisè mes d’embaràs. També es pot demanar la baixa mèdica si es concerta una prova mèdica els dies anteriors o el dia posterior a les eleccions. Si s’ingressa en un convent de clausura també es pot evitar la mesa electoral, així com si, sent bomber, s’al·lega estar de guàrdia. Les persones que es casen el mateix dia de les eleccions o si s’és el director d’un mitjà de comunicació. Els caps dels serveis informatius del butlletí de l’associació de veïns del barri també poden salvar-se de formar part d’una mesa electoral.

Estan exclosos de formar part d’una mesa els ciutadans majors de 70 anys o els que no sàpiguen llegir ni escriure. Per ser president, a més, cal tenir el títol de batxillerat, de formació professional de segon grau o el graduat escolar.

Més informació

Nou comentari