Barcelona adjudica 7.000 llicències per a motos i 4.000 per a bicis d’ús compartit

L'Ajuntament vol evitar la concentració del sharing de motos i bicis en les zones més cèntriques

L’Ajuntament de Barcelona ha adjudicat inicialment les llicències per a motos i ciclomotors elèctrics i bicis d’ús compartit. La taula d’adjudicació ha atorgat aquest divendres 6.958 llicències a 21 empreses de motosharing i 3.975 per a 10 empreses de bicisharing. En el cas de les motos, a cada empresa s’han adjudicat 331 llicències, i en el de les bicicletes, cadascuna d’elles n’ha rebut 419, a excepció d’una que n’havia sol·licitat 200. Ara, cada adjudicatari disposa de 10 dies per presentar la documentació i, un cop l’Ajuntament aprovi l’adjudicació definitiva, tindran un mes per desplegar les flotes a l’espai públic. L’Ajuntament busca la protecció de l’espai públic i evitar la concentració de l’activitat en les zones més cèntriques.

L’incompliment dels requisits o el no desplegament de les flotes comportarà la retirada de les llicències d’aquelles empreses que l’hagin incomplert. Cada llicència té una vigència inicial de 3 anys, que es podrà prorrogar per un any més a criteri de l’Ajuntament de Barcelona prèvia petició del titular. El nombre total de llicències serà revisat cada any per poder fer els ajustos necessaris.

Els principals objectius d’aquesta regulació passen per preservar i protegir l’espai públic; promoure una mobilitat més sostenible, eficient i segura a la ciutat, i reduir les emissions locals, la contaminació atmosfèrica, el soroll i l’impacte visual de l’ocupació de l’espai públic amb vehicles, entre d’altres.

A més, també s’ha buscat establir unes condicions de desplegament que evitin la concentració de l’activitat a les zones més cèntriques de la ciutat. De fet, una de les obligacions per als adjudicataris passa per no concentrar més del 50% de la flota de cada operador a la zona centre per un període superior a dues hores consecutives.

Les sancions per incompliment de les condicions d’ús de l’espai públic seran de 450 euros.

Més informació

Nou comentari