Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
Una oficina municipal centralitzarà els tràmits del nou barri de la Marina

La comissió de govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la creació de l’Oficina de la Marina com a òrgan encarregat de liderar el desenvolupament del barri de la Marina del Prat Vermell. La transformació engegada en aquest àmbit del districte de Sants-Montjuïc preveu el naixement d’un nou barri que preveu acollir uns 28.000 habitants i 12.000 habitatges, crear entre 8.000 i 11.000 llocs de treball i transformar un entorn de 75 hectàrees, equivalent a 40 illes de l’Eixample. El nou planejament preveu la transformació progressiva d’un teixit industrial i de magatzems a un teixit mixt que fomenti la vida veïnal i on l’habitatge, el verd i l’activitat econòmica hi tindran un gran protagonisme.

L’any 2006 es va aprovar la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) de la Marina. Per diverses raons, en especial la situació econòmica, el ritme de desenvolupament previst es va veure alentit respecte les previsions inicials. La situació va fer necessari actualitzar el pla, tant per poder reactivar la transformació com per adaptar-la als nous reptes actuals. En conseqüència, el 2019 es va aprovar una nova MPGM i un nou Pla Especial d’Infraestructures (PEI).

Es projecta un total de 12.000 habitatges, dels quals uns 5.160 seran de protecció. La Marina, doncs, representarà la concentració més gran d’habitatges amb algun tipus de protecció de tota la ciutat, i d’aquests, al voltant del 50% formarà part del parc municipal d’habitatge. També hi haurà 1.086 allotjaments dotacionals per a col·lectius amb dificultats d’emancipació, i 5.700 habitatges lliures.

Pel que fa a l’activitat econòmica, es reserven uns 320.000 metres quadrats de sostre per a usos comercials i terciaris, que suposaran entre 8.000 i 11.000 llocs de treball.

Als equipaments, el pla hi destina una superfície d’11,15 hectàrees i en concreta les necessitats per assegurar una correcta dotació per al nou veïnatge i complementar les necessitats dels barris veïns. En aquest sentit, la transformació urbana prevista esdevé una oportunitat per cohesionar els barris de la Marina del Prat Vermell i la Marina del Port.

El verd esdevé un dels pilars del nou barri. El planejament destina 13,34 hectàrees a espais lliures, i destaca un parc central del barri entre els carrers Arnés, Ascó, Pontils i Cal Cisó, que en concentrarà 2,4 hectàrees i es convertirà en un pulmó verd de la zona. També hi haurà un eix cívic d’uns 720 metres paral·lel al carrer del Foc.

Agilitzar tràmits

Més enllà de la pròpia ordenació urbanística, a l’entorn de la Marina del Prat Vermell s’estan desenvolupant diversos projectes de caire majoritàriament terciari –Fira de Barcelona Gran Via, Districte 38, campus administratiu de la Generalitat, entre altres– que estan transformant el territori. Per tant, l’Oficina de la Marina vetllarà per agilitzar els processos de planejament, gestió, edificació, urbanització i impuls d’infraestructures previstes al PEI i activitats. I per impulsar les actuacions imputables als privats d’urbanització de zones verdes i construcció d’edificis. També s’incrementarà i diversificarà el verd urbà, es potenciarà el transport públic vers el privat, s’afavorirà la creació d’energia verda i l’optimització de la gestió de residus i del cicle urbà de l’aigua.

En l’àmbit econòmic es promourà un creixement inclusiu i sostenible amb programes que consolidin el barri com a pol tecnològic. Es potenciarà un teixit econòmic híbrid, amb el comerç de proximitat com a eix bàsic, i es donarà continuïtat a les actuacions del Pla de Barris de la Marina en termes de promoció econòmica.

I en l’aspecte social, es treballarà activament per la integració dels nous habitants i del veïnatge ja existent, amb programes per situar-hi estratègicament nous equipaments que tinguin en compte criteris socials i ambientals i fomentin un teixit comunitari actiu i sentiment de pertinença al barri.

Calendari i pressupost

La transformació de la Marina és un projecte progressiu en el temps i a llarg termini, amb un termini previst de 16 anys per completar-la, però que ja està en marxa. L’MPGM delimita 14 sectors a desenvolupar mitjançant plans urbanístics derivats que en concretaran l’ordenació. Dels 14, quatre ja tenen el planejament derivat aprovat i estan en fase de gestió urbanística –reparcel·lació, projectes d’urbanització–; dos sectors tenen el planejament derivat en tràmit i un sector està en fase d’estudis previs.

En l’àmbit de l’habitatge, a dia d’avui, ja s’ha acabat la construcció de tres edificis amb 168 habitatges protegits (32 de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, IMHAB). A més, hi ha quatre promocions més que s’estan construint ara i que acolliran 417 pisos, de les quals dues promocions són d’habitatge protegit en sòl públic executades per l’IMHAB –108 pisos– i la cooperativa Llar Jove -32 pisos-, i les altres dues són promocions privades d’habitatge lliure amb 277 pisos.

De les noves promocions que s’executaran en el futur destaquen les dues amb llicència de l’IMAHB que permetran construir-hi 234 habitatges protegits i 72 habitatges dotacionals. I hi ha 4 promocions delegades de l’IMHAB que sumaran 269 habitatges: dues amb 144 habitatges que estan acabant d’ultimar els tràmits i dues més amb 125 habitatges que estan pendents de licitació.

En termes de pressupost, gran part de les actuacions suposen una inversió econòmica molt important per part dels operadors privats de l’àmbit. Són despeses associades al PEI, la urbanització de zones verdes, nous vials i infraestructures i la transformació del sòl que ascendeixen a un total de 338,7 milions d’euros al llarg de tot el procés.

Pel que fa a la part pública, l’Ajuntament té previst invertir en aquest mandat al voltant d’uns 57 milions d’euros. D’aquests, uns 4 seran en infraestructures generals, i 51,87 es destinaran a les promocions d’habitatge en execució actualment i les dues que s’iniciaran properament.

En relació als aspectes socials i econòmics, la inversió prevista fins al 2024 està al voltant del milió d’euros, que es destinarà a l’àmbit de l’habitatge per a tasques d’acompanyament i millora de la convivència; a la cultura i memòria popular; a l’educació i formació ocupacional per a programes vinculats a les transicions educatives/laborals, formació ocupacional amb pràctiques remunerades; a la promoció comercial i als projectes per fer urbanisme tàctic i/o usos provisionals dels buits urbans.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa