Hotels

L'hotel Seventy Barelona, de Núñez y Navarro, ha estat l'últim d'obrir / NyN
per Xavi Fernández de Castro
image/svg+xml