Un projecte europeu estudia com adaptar millor Barcelona al canvi climàtic

El projecte europeu RESCCUE, el primer de recerca i innovació sobre resiliència urbana a gran escala, ha analitzat com caldria adaptar les ciutats al canvi climàtic. Aquest dimarts ha presentat els principals resultats del cas d’estudi de Barcelona a grups d’interès locals, amb l’objectiu de promoure la seva aplicació en altres capitals. La trobada virtual, titulada Barcelona, ciutat resilient, ha reunit més de 70 representants d’ajuntaments, administracions públiques, universitats i empreses privades d’àmbit local i nacional.

El projecte, liderat per Suez, ha proporcionat un conjunt de models i eines per analitzar la resiliència urbana basats en un enfocament multisectorial que integra els diferents serveis urbans. Els models i eines desenvolupats per RESCCUE s’han validat en tres ciutats diferents: Barcelona, Lisboa i Bristol, on s’ha realitzat la primera aplicació dels resultats per garantir que el producte final sigui complet, de qualitat i de fàcil aplicació en altres ciutats.

RESCCUE ofereix el coneixement general a l’Ajuntament de Barcelona per actualitzar i millorar el seu Pla Clima. De fet, el consistori ha participat en el cas d’estudi juntament amb Suez, Cetaqua, el Centre Tecnològic de l’Aigua, ONU-Habitat, la Fundació per a la Investigació de Clima (FIC), l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), la Universitat d’Exeter i Endesa.

Un dels resultats destacats és el potencial de l’adaptació climàtica dels serveis de la ciutat, com ara implementar sistemes que retinguin una major quantitat d’aigua durant grans tempestes per reduir el risc d’inundacions i abocaments al mar. Els organitzadors també han emfasitzat la importància de la col·laboració públic-privada entre administracions i operadors per fer front junts al canvi climàtic.

Actualment més de la meitat de la població mundial viu en àrees urbanes, una proporció que s’espera que augmenti significativament en els propers anys. En aquestes zones, els impactes del canvi climàtic poden afectar els serveis urbans bàsics, com el subministrament d’aigua o energia. En conseqüència, les repercussions de cada fenomen extrem depenen de la preparació de les urbs per respondre a aquestes amenaces. Per això, les ciutats estan prenent cada vegada més mesures per ser més resilients, és a dir, per anticipar, resistir i recuperar-se amb el menor dany possible davant d’impactes relacionats amb el canvi climàtic.

Nou comentari