Un CAP del Poble-sec evita visites a l’hospital al 70% dels pacients durant la Covid-19

El 14,5% dels pacients va rebre un diagnòstic o sospita d'estar contagiat pel virus

Una enquesta feta pel CAP Les Hortes del Poble-sec de Barcelona conclou que es van evitar visites a l’hospital a 7 de cada 10 pacients durant la crisi del coronavirus. El centre porta detectats com a possibles 544 casos, 71 d’ells amb diagnòstic de pneumònia. Des del CAP s’han prescrit 220 aïllaments domiciliaris i més de 550 baixes laborals. Els professionals han ofert un qüestionari a persones que han contactat amb el CAP les últimes 8 setmanes, i això ha permès recollir la seva experiència i també dades clau, com ara que el 14,5% van rebre un diagnòstic o sospita de covid-19, i un 15% va ser avaluat pel centre i tot seguit va requerir una posterior visita d’urgències, a la primària o a un hospital de referència.

El 12% de les persones explica que les van avaluar i van completar l’atenció amb una visita en el CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Primària) més pròxim a casa seva, i un 3% va requerir atenció en urgències hospitalàries, un cop valorada la seva situació pels professionals del CAP. En tot cas, el 69% dels pacients consideren que l’atenció del CAP els ha evitat una o diverses visites als serveis d’urgències d’un hospital. Un 9,2% del total d’atencions comptabilitzades en aquest estudi referien motius d’urgència respiratòria. De totes les visites estudiades, el 74% han estat de tipus telefònic, de forma que han contribuït a evitar desplaçaments i possibles contagis, i un 20% s’han canalitzat per mitjans online. A més, del total de visites del període, n’hi ha hagut 997 que han estat en domicilis.

Una tasca imprescindible

Les 111 persones ateses pel CAP Les Hortes que han respost l’enquesta de valoració han contactat amb el centre 1 o 2 vegades en la majoria de casos, mentre que un 28% ho han fet fins a 4 cops en les últimes setmanes. Aquests pacients, que viuen en l’àrea d’influència del centre d’atenció primària, valoren les modificacions i adaptacions d’horari impulsades pel centre, de manera que el 98% declara haver rebut l’atenció necessària al CAP Les Hortes, tal com esperava. També manifesten en un 94% que la tasca de la primària en la crisi de la Covid-19 és “imprescindible o bastant important”, son partidàries de no tancar aquests recursos en situació de pandèmia, i en la seva majoria no consideren que la ciutadania faci mal ús de les visites sanitàries urgents.

Des de principis d’abril i fins a la darrera setmana de maig, el CAP Les Hortes ha atès un terç del total de població que té assignada dins del Poble Sec, amb un horari que es va reforçar des de l’inici de la crisi. A més, s’ha fet seguiment clínic i tests diagnòstics a tots els usuaris i professionals de tots els centres residencials del barri, de gent gran, discapacitats, menors i de persones sense sostre.

Nou comentari