Salut Pública alerta de l’impacte de les pantalles en la salut emocional dels joves

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha recomanat aquest dimecres avaluar l’impacte de l’ús de pantalles en la salut emocional dels adolescents. Ho ha conclòs en un informe generat després d’un estudi amb entrevistes grupals a 39 adolescents de quatre instituts de Barcelona, dos considerats d’entorn socioeconòmic afavorit i dos considerats desfavorits. Els participants van reconèixer que les pantalles formen part de la seva vida quotidiana però van descriure usos problemàtics que comporten riscos com el sedentarisme, els trastorns del somni, estrès, ansietat o depressió.

Així mateix, van identificar més aspectes negatius que positius associats a les pantalles: van enumerar distraccions, pèrdua de temps, canvis d’humor i agressivitat, dependència i sensació d’aïllament, possible accés a les dades personals i ciberassetjament enfront de les possibilitats de comunicació, entreteniment i cerca d’informació. Si bé els adolescents no ho van percebre, l’informe identifica diferències de gènere en l’ús de les pantalles: entre els nois destaca un ús lúdic, vinculat a jocs, i entre les noies un ús relacional.

Por a l’assetjament

Els joves enumeren, com a usos problemàtics, la temptació de gastar diners i els canvis d’humor o agressivitat que els provoquen els jocs. En canvi, les adolescents declaren més por de viure situacions insegures, d’abús o assetjament i que desconeguts puguin accedir a les seves dades. L’estudi també ha percebut diferències socioeconòmiques en l’ús de pantalles: les figures de referents digitals com youtubers “emergeixen com un model a seguir que identifiquen amb ostentació i estatus”. Els joves d’entorns desfavorits donen més valor als seus dispositius i els afavorits fan un ús més intensiu, sent per tant més susceptibles a la dependència.

En l’informe s’ha incidit en l’impacte de la pandèmia de Covid-19 en la salut emocional d’aquest col·lectiu, davant el que es recomana investigar col·laborativament els reptes que ha imposat l’emergència sanitària per a millorar l’evidència disponible i desenvolupar futures accions. A més, es constata que durant el confinament es va incrementar l’exposició a pantalles fins al punt que es va generar la sensació d’haver-se “enganxat”. Per tot això, l’entitat ha demanat “avançar en el coneixement dels diferents usos de les pantalles per part de la població adolescent” per a estimar com incideixen en la seva salut física i emocional. A més, han proposat que es comuniqui i difongui evidència científica que promogui l’ús saludable de les pantalles i es dissenyin programes de promoció de la salut en els centres educatius que fomentin hàbits saludables.

Nou comentari