La demanda d’assistència a domicili es dispara i exigirà més serveis professionalitzats

Segons l'anàlisi de l'Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada

La demanda de serveis assistencials a domicili està creixent a un ritme molt rellevant, amb una previsió de més d’un milió i mig de persones ateses per a finals d’any, motiu pel qual seran necessaris “serveis professionalitzats” per a oferir una resposta adequada a aquesta situació, segons indica l’anàlisi de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada.

Assenyala que totes les previsions mostren una tendència de creixement sostingut en els pròxims cinc anys i afegeix que “són xifres referides a l’assistència organitzada, però la realitat del sector mostra unes magnituds molt majors en existir tot un univers de famílies que organitzen les seves necessitats d’assistència de manera privada, contractant assistents i cuidadors pel seu compte”.

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada ha reunit un grup d’experts que han analitzat tot allò referent a l’assistència domiciliària i una de les seves principals conclusions és que l’amplitud i complexitat de les necessitats que s’apropen en aquest sector obligaran les famílies a recórrer als serveis professionalitzats “en detriment de les opcions privades”.

Conclouen que “assistir i cuidar a majors en l’entorn domiciliari és una activitat essencial que no es pot deixar en mans de qualsevol persona ni de qualsevol proposta. Cada necessitat assistencial exigeix l’assistent adequat”.

Aquest grup d’experts explica que la complexitat creix sense aturador i els riscos que poden assumir les famílies si aborden aquesta tasca de manera directa són cada vegada més grans. Riscos associats a la falta de preparació dels cuidadors que contracten i riscos associats a l’assumpció directa de responsabilitats de tota mena amb aquests cuidadors, que poden anar des de les merament administratives i fiscals, sociolaborals, fins a penals.

L’anàlisi de l’Institut Coordenades destaca que cada vegada es fa més necessari el recurs a serveis professionalitzats que proporcionin garanties de compliment de les demandes de cada usuari i eliminació de tots els riscos inherents a aquesta contractació.

“El paradigma en el món de l’assistència és contractar serveis assistencials, no assistents o cuidadors. El boca-orella per a recomanar cuidadors en l’àmbit domiciliari només serà viable en casos de demostrada experiència del cuidador i d’excel·lent experiència per part de l’assistit. Tot l’univers associat al que es coneix com a empleat de la llar per a cobrir necessitats assistencials està ja obsolet”, recalca.

El grup d’experts que ha realitzat l’anàlisi exposa que cobrir les necessitats assistencials d’una persona en l’entorn domiciliari exigeix una planificació selectiva de les necessitats durant un ampli període de temps; i és una cosa que no es pot improvisar, ni deixar en mans exclusivament de “accions benintencionades, però mancades de qualificació”.

FORMACIÓ ADEQUADA

Per això, aposten per l'”assistent específic” a l’hora de seleccionar al personal adequat, ja que “és un univers complex que exigeix una consideració individualitzada”. Subratllen la importància d’apostar per assistents amb formació adequada i sotmesos a un programa de seguiment de la seva activitat en l’àmbit domiciliari.

Auxiliars d’infermeria, auxiliars de geriatria o treballadors familiars són els perfils de formació adequats en aquest entorn, diuen els experts de l’Institut Coordenades.

També consideren essencial l’exigència de serveis complets i flexibles. Des d’una assistència puntual a una altra completa que cobreixi tot el dia, amb opció de serveis d’urgència o extraordinaris, ja sigui en el domicili de l’assistit o on es requereixi; hospitalitzacions, per exemple. Qualsevol incidència, disfunció o imprevist ha d’estar inclòs en l’oferta de serveis assistencials. “Per part de les famílies contractants no pot haver-hi sorpreses o detalls assistencials sense cobrir”, recomanen.

Recorden que totes les contractacions i les obligacions socials i fiscals han de ser assumides per les empreses prestatàries dels serveis. “Són aquestes companyies les que han de responsabilitzar-se de les nòmines, retencions fiscals, assegurances socials, vacances, pagues extraordinàries, rescissions de contractes, indemnitzacions, quitances i totes les gestions associades a la contractació del personal assistent”.

Els analistes de l’Institut Coordenades han examinat la realitat del mercat assistencial i al costat d’empreses que cobreixen totes aquestes exigències i proporcionen serveis de qualitat han localitzat a unes altres que actuen com a simples intermediaris, com a agències de col·locació de personal per a assistència a domicili.

L’Institut alerta sobre els riscos associats a aquest tipus d’empreses. “Enfront d’una aparença d’oferta de serveis assistencials complets el que hi ha és una simple i dubtosa intermediació laboral, en la qual la família és la que contracta en realitat als assistents, encara que els tràmits els faci aquesta intermediària. I és la família la que assumeix tots els riscos associats a aquesta contractació. És un model de negoci dins del món assistencial abocat a l’extinció o a reduir la seva activitat donada la reduïda qualitat dels serveis que ofereixen”, adverteix.

Jesús Sánchez Lambás, vicepresident Executiu de l’Institut Coordenades, ha assenyalat que “el món de l’assistència domiciliària canvia a velocitat vertiginosa i la demanda de serveis cada vegada més eficient segueix aquesta tendència. Ja no valen les recomanacions de tercers ni la cerca aleatòria d’assistents. L’eficiència en la cobertura de les necessitats exigeix recórrer a serveis qualificats i professionals, individualitzats per a cada necessitat concreta”.

Nou comentari