La Generalitat adverteix l’AMB que no té competències per decidir el preu de l’aigua

La reducció d’un 4,95% de la tarifa de l’aigua anunciada avui pel vicepresident de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i regidor de l’Ajuntament, Eloi Badia, no està garantida. L’Ajuntament de Barcelona ha qualificat la rebaixa d'”històrica”. Però en el text que se sotmetrà a votació aquest dimarts al Consell Metropolità consta un punt que adverteix que l’última paraula la té l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

[r:1]

A la pàgina 30 de l’ordre del dia, es pot llegir aquesta disposició transitòria segona: “Les tarifes previstes en l’apèndix 1 de l’Annex II, corresponent als 23 municipis subministrats per ABEMCIA, s’hauran d’adaptar al que resulti de la determinació que en el seu moment formuli l’ACA, en exercici de les seves competències, de l’import de la tarifa dissociada de producció i subministrament d’aigua en alta que actualment efectua ABEMCIA”. 

Aquest paràgraf s’ha hagut d’incorporar com a resposta a les al·legacions presentades per l’ACA, que davant de la Comissió de Preus de Catalunya va advertir que “les tarifes que es pretenen aprovar en l’annex II [de la proposta d’ordenances aprovada inicialment per l’AMB al març] no poden contenir conceptes que comporten decisions econòmiques del servei en alta perquè l’AMB no disposa del títol competencial per fer-ho en ser competència de la Generalitat de Catalunya”. 

Per aquests arguments de l’ACA, la Comissió de Preus anunciava en la seva resolució del 8 d’octubre passat, a la qual ha tingut accés el TOT Barcelona, que havia d’emetre “informe desfavorable en el sentit de les al·legacions presentades per l’Agència Catalana de l’Aigua“.

El mateix text de la Comissió de Preus explicava el recorregut que havia seguit l’estira-i-arronsa entre l’AMB i ABEMCIA (Aigües de Barcelona Empresa Mixta del Cicle Integral de l’Aigua) fins a arribar a aquest punt, en què finalment serà l’ACA la que acabarà decidint les tarifes que s’han d’aplicar a partir del gener.

En la seva proposta, Aigües de Barcelona plantejava una reducció de tarifes del 3,91% respecte de les vigents, i ho defensava amb el càlcul de despeses i ingressos que havia fet per a l’any que ve. Entre d’altres xifres, l’empresa anunciava unes despeses de tarifa de 310 milions i, segons l’AMB, aquesta quantitat es podia ajustar a 304,2 milions. La conclusió de l’AMB era que es podia reduir la tarifa fins a un 5,7%.

Després de les al·legacions presentades per Aigües de Barcelona –que manté un llarg litigi amb l’administració d’Ada Colau, encara pendent del Tribunal Suprem– i per l’ACA i de l’informe desfavorable de la Comissió de Preus, l’AMB ha rebaixat les seves pretensions: de la reducció del 5,7% que volia, ha passat al 4,95%, i a més a més ha hagut d’afegir que tot queda condicionat al fet que l’ACA hi estigui d’acord. 

Nou comentari

Més notícies

La tarifa de l’aigua baixarà un 4,95% a l’àrea metropolitana de Barcelona

L'Ajuntament qualifica d'"històrica" la rebaixa i calcula que beneficiarà clients de 23 municipis de l'àra metropolitana