Un estudi xifra en un 11,2% el personal de l’Hospital Clínic infectat pel coronavirus

L’11,2% del personal sanitari de l’Hospital Clínic de Barcelona ha estat infectat pel coronavirus. És la conclusió del primer estudi serològic que se centra en professionals sanitaris, que han coordinat ISGlobal –centre impulsat per la Fundació “la Caixa”– i l’Hospital Clínic. Es tracta d’un resultat inferior a la prevalença esperada en aquest col·lectiu essencial de la pandèmia, el més exposat al contagi. 

“Aquest és el primer estudi que mesura la prevalença d’anticossos contra la SARS-CoV-2 en una mostra representativa de personal sanitari en un país amb elevada càrrega de la malaltia”, declara Alberto García-Basteiro, investigador d’ISGlobal, metge al Servei de Salut Internacional de l’Hospital Clínic i un dels coordinadors de l’estudi SEROCOV-1.

El veritable percentatge de persones infectades pel SARS-CoV-2 segueix sent una gran incògnita en aquesta pandèmia, ja que la infecció per aquest virus provoca una gran varietat de símptomes, des d’imperceptibles fins molt greus. “Conèixer la prevalença de la infecció en el personal sanitari és particularment important, ja que permet a més determinar el risc de l’exposició a aquest col·lectiu i prendre mesures per disminuir-lo”, afegeix García-Basteiro, primer autor de l’estudi. L’equip investigador va mesurar anticossos dirigits contra una de les proteïnes del SARS-CoV-2 en mostres de sang de 578 persones que treballen a l’Hospital Clínic.

Per fer-ho, van desenvolupar un assaig immunològic propi utilitzant una tecnologia anomenada Luminex, que permet quantificar diferents tipus d’anticossos (IgA, IgM i IgG) amb una elevada fiabilitat i davant múltiples antígens al mateix temps. “L’avantatge d’aquest assaig és que podem augmentar la sensibilitat del test mesurant anticossos de diversos tipus i enfront d’altres antígens virals, ja que l’aparició de cada tipus d’anticos i la resposta pot variar entre individus”, explica Gemma Moncunill, investigadora d’ISGlobal que comparteix l’autoria principal de l’estudi. En paral·lel, van realitzar un diagnòstic per PCR en mostres nasofaríngies per detectar infeccions actives i diferenciar aquests casos dels professionals que ja han superat la malatia.

Els resultats revelen que, de les 578 persones analitzades, 14 tenien una infecció activa (PCR positiva) en el moment de l’inici de l’estudi, 39 havien estat diagnosticades per PCR abans d’accedir a l’assaig i 54 havien desenvolupat anticossos enfront del virus (signe d’infecció passada o recent). D’aquestes 54 persones, 21 (és a dir, el 40%) no havien estat diagnosticades en el moment de la infecció i al voltant de la meitat d’aquestes no va arribar a presentar cap símptoma de Covid-19.

El total de persones que van mostrar evidències d’infecció, ja fos per PCR o serologia, va ser de 65, és a dir un 11,2%. Es van detectar anticossos sobretot a partir dels 10 dies de l’aparició de símptomes, i es va observar que les immunoglobulines de tipus IgA podrien detectar-se una mica abans que les de tipus IgM i IgG.

“Considerant que les i els treballadors sanitaris són un col·lectiu d’alt risc, és probable que la seroprevalença en la població estigui fins i tot per sota de l’11% i encara lluny del llindar d’immunitat de ramat necessari, estimat al voltant del 60%. En qualsevol cas, encara desconeixem si la presència d’anticossos proporciona una protecció davant possibles reinfeccions”, diu Carlota Dobaño, investigadora d’ISGlobal i autora sènior de l’estudi.

Menys del que es temia

Tenint en compte les dades d’un hospital de Madrid, on gairebé el 12% del personal sanitari ja havia resultat positiu per PCR a finals de març, i un model matemàtic que estimava que el 15% de la població espanyola estava infectada, la seroprevalença observada en aquest estudi és lleugerament menor del que s’esperava. No obstant això, l’equip investigador admet que és probable que aquest estudi no sigui representatiu d’altres hospitals a Espanya, ja que l’Hospital Clínic va implementar una sèrie de mesures preventives de forma precoç.

“El fet que un 40% de les infeccions en personal sanitari no fossin diagnosticades subratlla la importància de fer tests de PCR a tot el personal, hagin o no desenvolupat símptomes, per tal de reduir el risc de transmissió de virus en el context hospitalari”, subratlla Alfredo Major, investigador d’ISGlobal i també autor sènior de la investigació.

Nou comentari