Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
El despatx Alonso-Cuevillas respon els dubtes sobre despeses extraordinàries en divorcis

L’Espai Legal del TOT Barcelona i el Despatx Alonso-Cuevillas Advocats i Economistes resolen els principals dubtes dels lectors sobre despeses extraordinàries en divorcis. Per a qualsevol aclariment o qüestió complementària, els lectors poden posar-se en contacte amb el despatx a través del correu electrònic [email protected].

Anabel: qui paga l’advocat si recorre la sentència de custòdia

Tinc una sentència que diu que correspon a mi la custòdia del nostre fill de dos any. Però el meu ex ha recorregut la sentència i em diuen que encara que guanyi jo ell no haurà de pagar les despeses extra que m’ha causat per pagar la meva advocada, perquè és un cas de dret familiar? No entenc per què ell no seria condemnat a pagar la meva advocada. Què puc fer jo?

Les costes dels procediments s’imposen a la part de la qual se li desestimen totes les pretensions en un procediment. Certament, en matèria de dret de família no és habitual que s’imposin les costes a la primera instància, ja que les estimacions de les demandes són, normalment, parcials. No obstant això, si en un recurs una de les parts veu desestimades totes les seves pretensions d’un recurs, l’audiència provincial l’imposarà les costes. Si l’estimació del recurs fos parcial, no hi haurà imposició de costes.

Ramon: qui decideix les extraescolars que costen diners?

La meva ex té la custòdia de la nostra filla de 6 anys. Ara ha decidit sense consultar-me que l’apunta a una acadèmia d’anglès i que jo he de pagar 30 euros al mes –la meitat-,i també la natació. Diu que hem de pagar a mitges totes les despeses i que si no ho faig em denunciarà. Fa dos anys que estem divorciats i és la primera vegada que farà extraescolars. Si em denuncia hauré de pagar un advocat?

Tenint en compte que existeix una Sentència prèvia, en primer lloc haurem d’atendre a les clàusules concretes de la Sentència en relació amb el pagament de les despeses extraordinàries. Si la Sentència no diu res expressament, les activitats extraescolars es paguen, com a norma general, pels dos progenitors, si existeix acord pel pagament i ambdós han consentit el pagament de l’activitat.

En cas de desacord, si la sentència no diu res expressament i un dels progenitors es nega a abonar la quota de l’activitat, i així ho posa en coneixement de l’altre progenitor, l’activitat extraescolar haurà d’abonar-la aquell progenitor que l’hagués contractat sense dret de repetició.

Si li reclamen les despeses judicialment i vostè vol comparèixer al Jutjat en el procediment, haurà de fer-ho assistit d’advocat i procurador.

Aleix: d’escola pública a concertada

Hola, la mare del meu fill canvia de domicili per raons laborals i em planteja passar a una escola concertada tot i que a Manresa té una pública molt a prop. Pel que sé, l’escolarització és obligatòria per part de les escoles quan es canvia de domicili, però ella vol una altra escola i té un cost de 250 euros al mes. Em pressiona perquè jo pagui la meitat, però voldria saber si hi estic obligat. És ella qui canvia de domicili, i jo faré els desplaçaments des de Barcelona els dimecres i el cap de setmana que tingui la nena.

En primer lloc, i si existeix una Sentència prèvia, haurem d’atendre a les clàusules concretes de la Sentència en previsió de canvi de domicili i escolarització. També haurem d’estar al cas del tipus de custòdia, si existeix una pensió d’aliments establerta i si dins de la mateixa s’inclou el pagament de l’escola. A més, abans de fer el canvi de col·legi, cal conèixer el tipus d’escola el qual assisteix la seva filla actualment.

Tenint totes aquestes dades, podríem donar una resposta més acurada, ja que en cas de desacord s’hauria d’iniciar un procediment perquè el Jutjat decideixi.

Sergi: arranjaments a la casa

Voldria saber si jo he de fer front a la meitat del preu de les obres que la meva ex-parella vol fer a casa. Ella viu amb la nostra filla, però de moment paguem la hipoteca tots dos. Vol reformar la cuina i diu que jo, com a copropietari, he d’afrontar el 50% de la despesa perquè tinc la responsabilitat de la casa on viu la nena. Quan ens vam divorciar vam acordar que jo pagava el 50% i que fins que no es vengui el pis així seria. Però no es va acordar fer reformes que jo considero innecessàries. Com a copropietari he de pagar?

Entenem que existeix una Sentència que es pronuncia sobre l’ús del domicili. Per tant, en primer lloc, haurem d’atendre a les clàusules concretes de la Sentència en relació amb el pagament de les despeses del pis.

L’article 233-23 del Codi Civil de Catalunya estableix les obligacions per raó de l’habitatge familiar. D’aquesta manera, les despeses ordinàries de conservació, manteniment i reparació de l’habitatge, són a càrrec del beneficiari del dret d’ús.

En aquest cas, es tractaria de millores en un immoble en comunitat i podria ser aplicable l’article 552-6.3 del Codi Civil de Catalunya que estableix el següent:

“Cap cotitular no pot modificar l’objecte de la comunitat, ni tan sols per a millorar-lo o fer-lo més rendible, sense el consentiment dels altres. Si un cotitular o una cotitular fa obres que milloren el dit objecte sense que els altres hi manifestin oposició expressa dins de l’any següent a llur execució, pot exigir el rescabalament amb els interessos legals meritats des del moment en què els reclama fefaentment”.

Així doncs, si un cotitular fa unes obres de millora i l’altre s’hi oposa expressament, l’altre no tindria dret de reclamació.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa