El 16% de la gent gran de Barcelona se sent trista

El 9% es troben soles i el 24% respon que el seu estat anímic ha empitjorat en els darrers mesos

El 16,4% de les persones d’entre 70 i 84 anys a la ciutat de Barcelona s’han sentit tristes en la darrera setmana. Aquesta és una de les principals conclusions que es poden extreure del projecte “Com està? La conversa cura”, engegat per l’Ajuntament de Barcelona per conèixer el benestar emocional de la població d’aquesta franja d’edat en el context de la pandèmia de la covid-19. El 9,1% va respondre que se sentien soles i el 24,2% va dir que el seu estat d’ànim havia empitjorat en els últims mesos. L’estudi s’ha centrat en les prop de 57.000 persones d’entre 70 i 84 anys que viuen a Barcelona i no són usuàries de cap servei municipal, per conèixer-ne millor l’estat anímic i oferir-los informació sobre les activitats que es fan a la ciutat.

Preguntades si en els últims set dies havien sentit tristor o cap ganes de fer res, el 8,7% de les persones va reconèixer que de vegades se sentien tristes i amb dificultats per fer les tasques quotidianes; el 4,4% va manifestar que plorava sovint; el 2,6% va respondre que una o dues vegades a la setmana tenia aquests sentiments i l’1,1% apuntava que el desgast o l’estrès estava provocat per haver de tenir cura d’un familiar o conegut. En total, un 16,4%, davant del 83,1% que va respondre que se sentia bé.

Quan se’ls va preguntar per la soledat, el 2,1% de les persones van expressar que se sentien soles la major part del temps o sempre; el 3,1%, sovint i el 3,9%, de vegades.

Pel que fa a les pors i preocupacions, el 33% va apuntar com a preocupació principal la salut pròpia o de familiars i amistats; el 33,2%, motius relacionats amb la covid-19 o la vacunació i l’11,5%, les restriccions que dificulten sortir de casa i trobar-se amb familiars a causa de la pandèmia, entre d’altres.

A la pregunta sobre com es trobaven, el 66,3% va respondre que bé o molt bé; el 23,6% va dir que normal o bé, depenent del dia; el 7%, que no es trobava bé i el 3,1% no va voler respondre. Del conjunt de resultats, s’extreu que el fet de viure en solitari incrementa les possibilitats de sentir tristesa o soledat.

L’objectiu de l’estudi era conèixer l’impacte de la covid-19 en la soledat, la tristesa, el dol i les pors de les persones i els recursos que s’utilitzen per millorar de manera autònoma l’estat emocional. Les converses telefòniques van anar a càrrec de la Fundació Avismón.

Les conclusions del projecte ‘Com està?’ apunten que la conversa i l’escolta activa aporten beneficis en la salut emocional de la ciutadania i que, en general, les persones contactades ho valoren de forma molt positiva. Les trucades van completar-se amb derivacions i informació addicional a les persones interessades sobre serveis i programes existents a la ciutat de Barcelona; per exemple el servei de teleassistència per a 1.036 persones; la Fundació Avismón per a 199; la Fundació Salut i Persona per a 196; els Serveis Socials per a 118; l’entitat Amics de la Gent Gran a 87 o el projecte Radars a 57, entre d’altres indicacions i activacions.

Nou comentari