Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
Collserola es blinda contra incendis i altres riscos naturals

Els veïns que viuen al voltant de Collserola han viscut un estiu intens amb por de patir possibles incendis. Collserola és una àrea de 8.000 hectàrees que conformen el parc natural i que agrupa 9 àrees urbanes diferents. És un espai tant essencial com fràgil i la manca de pluges -Barcelona ha tingut l’estiu més sec dels últims dos segles- amenacen la zona. Per això l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha redactat i aprovat un nou pla especial de Collserola (PEPNat).

Aquest espai delimita una zona que segueix els límits del Parc Natural i minimitzen també l’impacte de les edificacions i permeten descongestionar els espais interiors del Parc. El nou pla s’enfoca, sobretot, en aquells sectors que delimiten la ciutat amb la serralada. L’anomenat espai funcional configura aquells punts que toquen amb el parc i que constitueixen punts de contacte en les zones urbanes i l’espai natural. Aquestes zones fan de nexe entre la serra i les àrees urbanes.

El Pla estableix directrius i recomanacions per a totes aquestes zones. Així i tot, només son consells, ja que no hi ha una normativa que ho reguli per llei. Les propostes no són, doncs, d’obligat compliment i tampoc tenen pressupost assignat.

Nous objectiu per Collserola

Entre els diferents objectius del pla, està el fet de potenciar la connectivitat ecològica de la serra per preservar la biodiveristat de la zona. Però sobretot en destaca l’intent de reduir el risc d’incendi i altres riscos naturals en els punts de contacte entre la ciutat i l’espai natural. El pla també se centre en minimitzar l’impacte de les edificacions, els elements i els teixits urbans construïts al Parc i poten­ciar-ne la funció com a àrees de transició i, alhora, donar continuïtat a la xarxa metropolitana d’espais lliures i corredors verds, i Incentivar els usos de lleure.

Per dur a terme tot això, l’AMB ha elaborat un pla de millora de les infraestructures existents, ha programat la neteja i desmantellament d’algunes estructures i ha planificat la restauració paisatgística del Parc Natural de Collserola. Amb decisions com aquestes, s’intentarà donar identitat al Parc i fer més reconeixibles els seus límits, ja que la majoria dels problemes associats a la connectivitat ecològica de la serra de Collserola es produ­eixen fora d’aquests límits.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa