El govern municipal ha aprovat un pla especial urbanístic per regular l’obertura de locals de joc i apostes, que prohibirà posar en marxa nous negocis a menys de 800 metres de qualsevol centre educatiu –des d’escoles bressol fins a universitats– i a menys de 450 metres d’altres equipaments com biblioteques, centres de serveis socials o centres de salut.

El nou pla, que estarà en informació pública durant els propers dos mesos i que encara s’ha de ratificar, suposa una millora significativa respecte a l’actual normativa, que fixava una distància mínima de només 100 metres. Actualment a Barcelona hi ha 51 establiments d’aquest tipus: 35 salons de joc, 15 bingos i un casino, segons fonts municipals.

Un problema de salut

L’objectiu de la nova normativa és “protegir els col·lectius més vulnerables respecte al desenvolupament d’un possible joc problemàtic o patològic als menors i joves fins als 21 anys, les persones amb problemes de salut mental o addicions i també les persones en risc de pobresa o exclusió social”. 

Segons el ministeri de Sanitat, l’últim any el 6,7% de la població entre 15 i 64 anys va jugar diners a través de pàgines web i el 63,6% ho va fer de manera presencial, xifres que suposen un augment de més de tres punts respecte a dos anys abans. A més, un 15,8% de les persones que juguen en línia i un 3,5% de les que ho fan de manera presencial ha desenvolupat un problema amb el joc.

Ara fa un any el consistori va aprovar una suspensió d’un any en l’atorgament de noves llicències per obrir sales d’apostes, ja siguin de jocs d’atzar, salons de joc, bingos o casinos, “per fer front a les addiccions a les xarxes, a les pantalles i el joc patològic”. La mesura incloïa la congelació dels permisos per a obres d’inauguració o ampliació de locals d’aquesta naturalesa. El consistori també va aprovar impedir l’accés a les pàgines d’apostes des de xarxes wifi de locals municipals, com ara les biblioteques.

Nou comentari