Ciutat Vella i Nou Barris, els districtes més afectats pels tall de llum

L’Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 incidències de talls de llum a la ciutat en els últims mesos, dels quals 9 a Ciutat Vella i 5 a Nou Barris. El consistori s’ha reunit amb Endesa per trobar solucions a una situació que s’ha produït en els últims dos mesos, coincidint amb Nadal i un fred intens. S’ha obert un expedient informatiu per detallar les incidències i fer-ne seguiment perquè no es tornin a repetir. Endesa ha assegurat que totes les incidències estan resoltes, tot i que l’Ajuntament ha afirmat que els havien informat quedaven algunes incidències al barri de Torre Baró, ja que és l’emplaçament que requereix una solució més complexa, que consisteix en un canvi de cablejat i la renovació del centre de transformació.

Fruit de les diferents trobades bilaterals entre l’Ajuntament i la companyia s’ha pogut constatar que la majoria d’incidents es van produir per l’estat de la xarxa de distribució, sobretot per problemes de desprotecció de les línies de baixa tensió i incidents en el cablejat que han obligat, en alguns casos, a reconfigurar la xarxa, el que ha derivat en problemes de saturació, segons el consistori. Endesa, a instàncies de l’Ajuntament, ha començat a treballar un pla de millora perquè aquestes incidències no es tornin a repetir i s’assoleixi una xarxa reforçada i robusta per assegurar el subministrament arreu de la ciutat, començant pels barris on es concentren aquestes incidències amb actuacions concretes que ja estan en marxa o s’inicien els pròxims dies i setmanes.

Taules tècniques a cada districte

La resta d’incidències registrades a la ciutat, 16 a la resta de districtes, es detallaran amb el seu pla de treball concret la setmana que ve. També s’han establert les taules de coordinació tècniques corresponents amb cada districte per poder fer seguiment i avaluació. Així mateix, es treballarà de forma conjunta el pla d’inversió a la xarxa elèctrica de la ciutat amb l’objectiu de reduir les incidències i els temps d’afectació, així com assolir una millora de la xarxa actual, mallant-la més, amb la remodelació i ampliació dels centres de transformació i fent un increment en l’automatització i digitalització de la xarxa.

Davant de les incidències l’Ajuntament de Barcelona recorda el servei específic que s’ha posat en marxa, a través de l’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC), per atendre aquells usuaris i usuàries afectades per talls de subministrament elèctric provocats per avaries a la xarxa.

Millores en el primer quadrimestre

Endesa ha assegurat que totes les incidències han quedat ja resoltes però s’ha creat el pla de contingència per reforçar les accions i la inversió en relació als punts on es van concentrar els problemes. En aquest sentit, la companyia ha dit que l’objectiu és desplegar les millores durant el primer quadrimestre de l’any, per tal de “reforçar” el servei. Entre aquestes millores ha destacat l’estesa de noves línies de baixa tensió, la reconfiguració i renovació de trams de cablejat, la instal·lació d’equips de supervisió en centres de transformació o accions concretes per dificultar les connexions irregulars en algunes zones. Ara, s’està compartint el calendari amb les taules de treball.

Endesa ha explicat que treballa també en un Pla de Ciutat global per al 2021 amb la voluntat de fer-lo “més ambiciós” que el de l’any passat. Per això, treballarà “una important ampliació” en les inversions i l’objectiu és presentar-lo a principis de març. Aquest nou pla d’inversions posarà el focus en l’automatització i la digitalització de la xarxa. Per exemple, preveu incrementar en un 170% la renovació de centres de transformació a Barcelona i en un 360% els telecomandaments, un sistema de control remot que permetrà reduir en un 20% el temps d’interrupció del servei en cas d’incidències.

Nou comentari