Barcelona estrena un servei municipal per solucionar els talls de llum

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa aquesta setmana un nou servei específic per atendre usuaris afectats pels talls de subministrament elèctric provocats per avaries a la xarxa a reclamar a les companyies. També s’ha posat en marxa un protocol específic davant els casos continuats d’usuaris individuals i comunitats senceres que pateixen talls de subministrament en els darrers mesos, en alguns barris de manera recurrent. La regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Intern i Hisenda, Montserrat Ballarín, ha explicat que el 2020 es van rebre 582 queixes i que l’objectiu és que els afectats “tinguin clar com i quan han de presentar les reclamacions, de manera que l’empresa elèctrica hagi de donar resposta satisfactòria a la demanda”.

L’acompanyament es farà a través del telèfon 934 027 594 de 9 hores a 14 hores o bé de la direcció [email protected] El nou servei està dirigit tant a la ciutadania en general, com a persones autònomes, pimes i microempreses que hagin patit els talls de subministrament elèctric a causa de les avaries de la xarxa d’aquestes últimes setmanes.

El consistori considera que la informació que les empreses faciliten per fer una reclamació efectiva no és fàcil de trobar en els seus canals de comunicació. Per això el nou servei municipal té també com a funció facilitar informació i acompanyament durant tot el procés de presentació de la queixa. En el cas de reclamacions col·lectives, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor requerirà a les empreses elèctriques perquè donin resposta als col·lectius i plataformes i contactin amb ells.

Quan les empreses no hagin donat resposta als afectats o no ho hagin fet de manera satisfactòria en el període d’un mes –període establert per la normativa– el nou servei s’encarregarà d’iniciar el procediment de mediació en Consum i requerir a les empreses subministradores d’electricitat perquè donin resposta.

Ballarín ha lamentat que els talls de subministrament elèctric han coincidit amb les setmanes més fredes de l’hivern. Ha dit que a més del servei específic per a persones afectades, el consistori continua avançant amb les reunions previstes tant amb la Generalitat com amb Endesa per fer el seguiment de les incidències, accelerar la resolució i conèixer els plans d’inversió en la xarxa elèctrica de la ciutat.

Nou comentari