L’Ajuntament de Barcelona estendrà el sistema de recollida Porta a Porta a tres barris de més de la ciutat durant el 2021 i 2022: Sant Andreu de Palomar, Horta i Sant Antoni. Amb la incorporació d’aquests tres barris ja seran més de 39.000 les llars barcelonines (amb prop de 100.000 habitants) que tindran aquest sistema de recollida d’escombraries, que té per objectiu el residu zero, la menor generació i un millor reciclatge. A la zona de Sarrià Vell –on el Porta a Porta funciona des de fa gairebé tres anys- s’ha passat d’un índex de recollida selectiva del 37,7% fins al 60%. La recollida selectiva Porta a Porta consisteix en lliurar els residus separats davant la porta de casa seguint un calendari preestablert per a cada fracció.55% de recollida selectiva al 2025

Cada barceloní genera uns 500 quilos de residus cada any i d’aquests només se’n recicla el 38%, un índex de recollida selectiva que fa anys està estancat a la capital catalana. Actualment dues terceres parts del residus plàstics van al contenidor de rebuig i només es recicla un terç del residu orgànic. “I per assolir els objectius que marca la directiva europea d’una recollida selectiva del 55% al 2025, cal fer aquest canvi de model per fer augmentar el reciclatge a la ciutat”, ha apuntat el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, que ha recordat igualment que la recollida selectiva és més econòmica i, per tant, redueix la despesa.

Més selecció, menys cost

“Actualment a Barcelona la recollida té un cost de 191 euros per llar i any globalment. Si la recollida selectiva se situés al 55% el preu baixaria a 170 euros per llar i any i al 90%, a 127 euros per any i llar”, ha enumerat Badia. També cal tenir en compte que el cost de la recollida i gestió de la fracció rebuig és de 205 euros per tona, en canvi la fracció orgànica té un cost de 124 euros per tona i el tractament de paper i vidre és d’aproximadament 45 euros la tona, més de quatre vegades inferior que el tractament del rebuig.

Hi ha un gran consens entre les administracions que els sistemes de recollida de residus individualitzats milloren de forma notable l’índex de recollida selectiva. Amb sistemes com el Porta a Porta, que des del 2018 ja està implementat a la zona de Sarrià Vell, l’ús de contenidors intel·ligents o la introducció de sistemes de fiscalitat progressiva. L’any 2018 es va iniciar el Porta a Porta a Sarrià Vell i en gairebé 3 anys s’ha passat d’un índex de selectiva del 37,7% al 60% actualment en aquesta zona.

900 contenidors de carrer menys

En paral·lel, la implementació dels nous Porta a Porta a Sant Andreu de Palomar, Horta i Sant Antoni permetrà la retirada de més de 900 contenidors de carrer i guanyant, d’aquesta manera, més espai i de millor qualitat per al veïnat, segons el consistori. Perquè el nou model de recollida s’implementi amb totes les garanties es farà material informatiu per als veïns, contactes amb els presidents i presidentes de les comunitats, xerrades informatives obertes al veïnat i el projecte també s’exposarà als consells de barri.

A més també es constitueix una comissió de seguiment a cada territori amb entitats, representants veïnals, el districte i els responsables de la recollida per revisar el desplegament i la implementació del nou sistema.

Comentaris

    Jordi Carrió Desembre 21, 2020 | 16:08
    Ens sgradaria saber com es tècnicament, com està organitzat. Cada veí treu una galleda, bé, dues, encara que visquin en un bloc de pisos? Hi ha àrees d'emergència? Per els dies que no pots complir l'horari, o no hi ets. Gràcies

Nou comentari