Investigadors del grup de recerca de Biologia Computacional de la UPC han alertat en un estudi del poquíssim ús de la mascareta en reunions als parcs de Barcelona. “Per què tenim més casos que ningú si tothom porta mascareta?”, es pregunten els científics barcelonins, que han classificat el comportament d’uns 3.100 ciutadans de la capital catalana, distribuint per entorns i per districtes.

Als supermercats, un espai interior “amb gent no coneguda”, és l’espai on s’obtenen els millors resultats: un 95% dels enquestats assegura que porta la mascareta.

El percentatge baixa per sota del 10% en trobades de més de dues persones a un parc. En els parcs petits més urbans el percentatge pot ser superior, però encara és més baix, del 2%, en terrasses de bars i restaurants. El grup ha traslladat aquest informe a la Comissió Europea.

Els pitjors resultats s’obtenen a Ciutat Vella, on el 39% de les persones que ha participat a l’estudi no porta mascareta ni quan va pel carrer, un percentatge superior al d’altres districtes com les Corts (24%) o l’Eixample (27%).

El cas de les terrasses dels bars és especialment significativa. De unes 250 persones enquestades a Ciutat Vella, només sis han assegurat que porten la mascareta quan va a prendre alguna cosa.

Nou comentari