Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
Pal del Suprem a Colau que obliga a aplicar el tribut metropolità de l’IBI a l’AMB

El Tribunal Suprem acaba de ratificar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la qual s?anul·lava la mesura aprovada pel Consell Metropolità de l?Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) presidit per l?alcaldessa de Barcelona d?excloure del pagament del tribut metropolità, que es cobra com a recàrrec a l’IBI, als 18 municipis de la segona corona de l’AMB per a l’any 2018. De manera que l’AMB hauria discriminat els 2,9 milions d’habitants residents a la primera corona respecte als de la segona, uns 400.000 ciutadans.

La sentència indica que l’AMB no pot determinar en una ordenança fiscal l’àmbit territorial en què aplica el recàrrec sobre l’impost sobre béns immobles. Especifica que no es pot excloure de l’obligació fiscal la meitat dels 36 municipis que configuren l’ens supramunicipal pel fet, al·legat per la defensa de l’AMB, que no rebien el servei de transport públic col·lectiu com sí que ho fan els 18 municipis pertanyents a la primera corona metropolitana.

D’aquesta manera, segons recull la sentència, l’AMB va incórrer en discriminació a l’hora de decidir quins municipis es cobra o no el tribut metropolità. El tribunal dóna per bo, així, els arguments de la part recurrent, que va denunciar un trencament del principi d’igualtat. En anar el tribut metropolità lligat a l’IBI, cal gravar els béns immobles ubicats a tot el territori de l’àrea metropolitana.

Per contra, desestima els arguments de l’AMB en entendre que per més que els 18 municipis exclosos del pagament del tribut metropolità el 2018 no rebessin llavors un nivell de serveis de transport públic equiparable a la resta de l’àrea metropolitana, no justifica que se’ls eximeixi aquests municipis del pagament del tribut, ja que més enllà de costejar el transport públic, serveix per prestar altres serveis en matèria d’urbanisme, aigües, residus, medi ambient, infraestructures d’interès metropolità, desenvolupament econòmic i social i cohesió social i territorial , així com l’ordenació i la intervenció administrativa del taxi, tal com recull la sentència.

Encara que la sentència no fa referència al fet que pugui tenir efectes retroactius, s’estima que les arques de l’AMB, si no hagués aplicat l’exempció el 2018 del pagament del tribut metropolità als 18 municipis de l’AMB que aleshores formaven part de la segona corona metropolitana, podria haver recaptat uns 17 milions d?euros de més.

Nou comentari

Comparteix