Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
L’AMB invertirà més en transport públic per complementar la Zona de Baixes Emissions

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha reforçat la seva aposta pel transport públic de cara a l’entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) el proper 1 de gener del 2020 en destinar 128,51 milions a serveis de gestió indirecta de transport públic; 157,27 milions en aportacions a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), i 41,88 milions per a altres serveis de transport. Així ho recull el pressupost general de l’AMB pel 2020 aprovat pel Consell Mertropolità el passat 17 de desembre, i que ascendeix a 826 milions d’euros, un 9,98% més en relació amb els comptes del 2019, i fins als 1.989 milions si es tenen en compte els seus organismes autònoms i les societats en què participa.

El director de Serveis Generals de l’AMB, Antoni Novel, ha subratllat l’aposta de l’AMB cap a la mobilitat sostenible i la reducció d’emissions: “Aquests comptes són un pas molt important per fer front a l’emergència climàtica, i permetran complementar l’entrada en vigor de la ZBE”. Les inversions tenen com a objectiu comú la millora de la qualitat de l’aire a la metròpolis, amb diferents serveis i línies d’actuació, i s’articulen entorn del pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), amb un pressupost combinat de 9,2 milions.

El PMMU inclou actuacions en punts de recarrega per a vehicles elèctrics (manteniment i inversió), estudis i treballs vinculats a l’adaptació de la via pública, promoció de la bicicleta elèctrica i actuacions i assistències tècniques de mobilitat sostenible. En termes quantitatius, el pressupost de l’AMB és el tercer més elevat del sector públic de Catalunya, només per darrere del de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.

Gestió de residus

En l’àmbit de la preservació de recursos i l’emergència climàtica, Novel ha avançat que es destinaran 176,53 milions a les accions descrites al programa metropolità de prevenció de residus i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (Premet25), que s’incrementa en un 9,5% respecte al 2017, i desplegarà les actuacions previstes en l’acord metropolità pel residu zero.

Quant a la gestió del cicle de l’aigua, les principals despeses són l’explotació del sistema de sanejament i els increments atenent al pla quinquennal 2019-2023 de reposició i millores i noves inversions, amb una inversió total de 71,04 milions d’euros. En sostenibilitat i educació ambiental, els esforços se centren a continuar desenvolupant el pla de sostenibilitat de l’AMB, així com les polítiques d’impuls de les energies renovables, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments públics del territori, amb un valor total de 2,63 milions d’euros.

Altres despeses

També destaquen, encara en l’àmbit de les despeses de l’AMB pel 2020, els 19,76 milions per a infraestructures verdes; els 11,5 milions per a la gestió de les rondes de Barcelona; els 7,5 milions per al nou pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, i els 2,3 milions per a polítiques urbanístiques, que té com a objectiu principal la redacció del pla director urbanístic (PDU). Aquest pressupost s’aprova en ple procés de redacció del pla d’actuació metropolità (PAM), que transformarà els objectius en accions concretes, i una de les novetats és la incorporació de les competències de l’extint Consell Comarcal del Barcelonès.

Nou comentari

Comparteix