Barcelona demana al govern espanyol que revisi la nova tarifació elèctrica

L’Ajuntament de Barcelona demanarà al govern espanyol que revisi el nou sistema tarifari elèctric per hores, reduint els impostos i replantejant l’actual divisió per trams horaris. La Comissió d’Economia i Hisenda ha aprovat per unanimitat dues declaracions institucionals de JxCat i BCN pel Canvi en un sentit similar. La moció de JxCat demana que el govern espanyol “revisi en profunditat l’actual sistema tarifari de l’electricitat reduint les càrregues, els peatges, i la tributació (rebaixant el tipus d’IVA) que encareixen el preu de l’electricitat i redueixen competitivitat”. També li demana que “replantegi l’actual divisió per trams horaris que impedeix l’aprofitament de les hores vall tan per famílies com per negocis”.

Per això, insta el govern municipal a presentar a la propera comissió d’Economia un estudi sobre l’afectació i l’impacte que el sistema tarifari recentment aprovat té sobre l’activitat econòmica d’autònoms i pimes de la ciutat. També demana incrementar les accions de difusió i assessorament a ciutadania, autònoms i pimes per explicar els canvis de la tarifa elèctrica i les pràctiques a realitzar per ser més eficients en el consum i evitar increments en la despesa. Per últim reclama presentar, en un termini no superior a 30 dies, quina serà l’estratègia de Barcelona Energia per tal que els seus clients vegin esmorteïda aquesta sobtada puja de preus.

La moció de BCN pel Canvi demana que el govern municipal insti el Congrés de Diputats a revisar el preu de la llum, per tal que el govern rectifiqui la factura actual i es comprometi a rebaixar la part de la factura que es regula a través del BOE.

Nou comentari