El metro de Barcelona facilita als viatgers un justificant oficial en cas que el servei estigui aturat més de 5 minuts. Així, aquest document que ben pocs usuaris coneixen permet demostrar que s’ha arribat tard a destí –a la feina, al jutjat o a un examen, per exemple– a causa d’un incidència imprevista. 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) dona així resposta a tots aquells ciutadans que necessitin un comprovant per acreditar el motiu del seu retard a una cita d’horari tancat. El poden aconseguir a través de la web de TMB, sempre que l’aturada total de la circulació dels trens de metro duri més de 5 minuts, o bé quan de forma no planificada hi hagi un tram de línia sense circulació o una estació de metro tancada.

L’usuari s’ha de registrar primer al portal web. Seguidament, ha de seleccionar el dia en el qual es va produir la incidència i trobarà les diferents línies de metro que van patir algun imprevist. L’usuari haurà de clicar la línia de metro que ha afectat el seu recorregut i clicar al botó “Següent”. Després simplement haurà de proporcionar una direcció de correu electrònic on el servei de metro li pugui enviar el justificant.

En el cas que no aparegui cap línia de metro afectada, pot recórrer al botó “No apareix la incidència que busco”. Aquesta opció permet omplir una fitxa tècnica amb les dades personals i les de la incidència. Al formulari l’usuari pot explicar detingudament el motiu exacte del seu retard, en cas que fos necessari. Una vegada realitzats els passos, l’usuari haurà d’esperar a què TMB analitzi i respongui a la petició.

El justificant de metro rebut es pot consultar durant els 15 dies següents a la data de finalització de la incidència. Durant aquesta quinzena l’usuari la pot descarregar i imprimir. Per altra banda, el justificant no pot obtenir-se el mateix dia del trajecte: cal esperar a l’endemà –o al proper dia feiner, si fos festiu– per trobar pujades al web totes les incidències.

Nou comentari

Comparteix