Cotxes i motos que giren sense respectar les bicicletes, principal conflicte a la via pública segons el RACC

El gir dels vehicles motoritzats sense respectar el pas de les bicicletes és el principal conflicte a la via pública segons un estudi encarregat per la Síndica de Barcelona al RACC. Aquest és el conflicte més repetit en vuit dels deu punts de Barcelona analitzats. Aquesta situació comporta un risc d’atropellament per al ciclista, que sovint es veu obligat a sortir del carril bici per esquivar al cotxe que gira, o saltar-se el semàfor per fer la cruïlla abans i no haver d’interactuar amb els cotxes. La Síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, ha demanat fer un pla de punts conflictius, millorar la senyalització, revisar el disseny, ampliar els carrils i unificar els criteris de l’Ajuntament i de l’Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB).

Sobre l’actuació dels conductors de vehicles motoritzats, l’estudi també assenyala que en el 60% dels punts observats ocupen el carril bici per aturar-se o girar, en la meitat circulen pel carril bici i en el 30% dels casos van amb excés de velocitat en zona de 30 o 10, condueixen de forma temerària darrere una bicicleta o avançant-la, i les motos estacionen a la vorera limitant la maniobra de ciclistes i vianants.

Pel que fa als ciclistes i usuaris dels vehicles de mobilitat personal, en el 70% dels punts estudiants no indiquen les maniobres amb el braç ni adverteixen amb el timbre, circulen amb excés de velocitat i utilitzant mòbils i auriculars. En la meitat dels casos se salten semàfors, circulen per la vorera malgrat tenir un carril, van contra direcció pel carril i no respecten la prioritat dels vianants.

Els vianants creuen el pas de vianants en vermell i sense mirar en el 70% dels punts observats, creuen fora del pas de vianants en un 60% dels punts, se salten el semàfor en el 50% i s’aturen al carril bici en el 40%.

El 46% dels ciclistes van sense llums

Els ciclistes i usuaris de VMP consideren que la ciutat és segura, però el 26% afirmen que hi ha importants mancances. El més molest troben que és compartir calçada amb vianants o vehicles motoritzats i el 46% admet circular sense llums tot i ser obligatori. El 56% admeten aparcar la bici en el mobiliari urbà i altres llocs il·legals. La majoria admeten haver-se saltat semàfors.

Els vianants enquestats situen la constant presència de patinets i bicicletes com a principal queixa i el 5% asseguren haver tingut un ensurt directe. La meitat reconeix envair el carril bici o circular-hi.

Dels resultats se n’extreu que els vehicles motoritzats són els que més respecten les normes de circulació, tot i que no compleixen a l’hora de compartir la calçada amb bicicletes o vianants i el 6% dels conductors admeten que s’aturen al carril bici per estar més a prop de la vorera.

L’enquesta s’ha fet a 100 ciclistes, 100 vianants i 50 conductors de cotxes i motos.

Garantir la bona visibilitat, entre les recomanacions

La Síndica de Greuges de Barcelona ha fet un seguit de recomanacions a l’Ajuntament de Barcelona, principalment continuar ordenant la circulació i adaptant l’espai públic per fer compatible l’ús de les vies per a motor, vianants i ciclistes i noves formes de mobilitat. En aquest sentit, demana tenir en compte els col·lectius més vulnerables tenint presents criteris d’accessibilitat i inclusió, sobretot de persones amb dèficits visuals.

També demana revisar l’ordenació del mobiliari urbà, terrasses, jardineres i estacionament de motos per tal de millorar l’ample lliure de pas de certs corredors, i garantir la bona visibilitat dels diferents agents que interactuen a les vies o hi conflueixen. En aquest sentit reclama evitar la finalització sobtada dels carrils sense continuïtat. També incideix en el manteniment i la senyalització.

La Síndica reclama l’elaboració d’un pla de punts conflictius i establir mecanismes participatius per trobar-hi solucions. També vetllar per la unificació de criteris dels manuals de disseny de l’Ajuntament i de l’AMB, ateses les diferències detectades en les idees de carrils i itineraris urbans. Finalment, reitera la “necessitat” d’impulsar campanyes de comunicació i educació viària per donar a conèixer l’aplicació de la normativa.

Diagonal amb Jardinets de Gràcia, un dels pitjors punts

Els punts observats en el treball han estat Sant Antoni Maria Claret amb el passeig Maragall, Girona amb Consell de cent, Provença amb passeig de Gràcia, Diagonal amb passeig de Gràcia, plaça del Comerç amb carrer de Sant Adrià, Torrent de l’Olla amb Astúries, avinguda Meridiana amb l’intercanviador de La Sagrera, passeig Marítim amb Hospital del Mar, Marina amb Gran Via i Ganduixer amb General Mitre.

Entre els pitjors punts hi ha l’intercanviador de la Sagrera, Diagonal amb els Jardinets de Gràcia i Passeig de Gràcia amb Provença, segons ha explicat Juan Domingo del RACC.

L’estudi s’ha fet observant els punts de 8 a 11 hores i de 17 a 20 hores per anotar els conflictes observats. En un 40% dels punts observats s’ha detectat que la disposició del mobiliari urbà interfereix en la circulació, que hi ha carrils massa estrets i que entren en conflicte amb parades de bus o parquímetres, mala senyalització i finalització abrupta de l’intinerari en el 20% dels casos.

El president del RACC, Josep Mateu, ha destacat que a Barcelona la bicicleta “només representa el 3% dels desplaçaments” mentre que “a Copenhaguen és pràcticament el 40%”. Ha dit que per aquest motiu és important l’elaboració d’estudis com el que s’ha realitzat.

Nou comentari