Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
Barcelona compleix el límit de contaminació marcat per l’OMS gràcies al confinament

Els nivells de contaminació a Barcelona han disminuït de manera “molt important” des de la declaració de l’estat d’alarma, el 14 de març, amb un descens setmanal acumulat del 46% del nivell de PM10 –partícules de pols– i del 59% d’NO2 –gas irritant–. Segons dades de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), el descens és més gran als carrers de districtes que tenien més trànsit i més contaminació –Eixample i Gràcia-Sant Gervasi– i a l’estació del Poblenou.

L’informe de març de l’ASPB afirma que, si s’extrapolen els nivells de les últimes tres setmanes a la mitjana anual, es compliria el nivell de referència de l’OMS i el valor límit anual de la UE –40 mg / m3–.

Nivells de NO2

L’NO2 és un gas irritant que no es pot percebre a simple vista i que procedeix de la combustió dels vehicles a motor, les calefaccions i el transport marítim, i l’ASPB calcula que fins a un 60% pot provenir del trànsit. Amb relació als nivells de NO2, des de l’inici de les mesures de restricció de la mobilitat, la mitjana agregada de les estacions de trànsit ha estat de 19 mg / m3 i en les de fons urbà de 14 mg / m3.

Excepció contaminant

Tot i que els valors de contaminació han baixat durant el confinament, des del 2 d’abril hi ha hagut algunes excepcions i s’han registrat valors superiors als 40 mg / m3 en algunes estacions, més propis d’un dia laboral previ al confinament. L’ASPB explica que l’increment dels nivells de NO2 en algunes franges horàries durant aquests dies es deu a l’estabilitat meteorològica, ja que dificulta la dispersió dels contaminants que es generen –ara en menor mesura pel confinament i les restriccions de mobilitat–.

Partícules PM10

El PM10 són partícules de pols de menys de 10 micres –PM10–, i al voltant d’un 20% d’aquestes es generen pels motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles, mentre que la resta procedeix principalment de la pols de les obres i dels núvols de pols sahariana. Pel que fa a les partícules de PM10, des de l’inici de les mesures de restricció de la mobilitat, la mitjana agregada de les estacions de trànsit ha estat de 19 mg / m3 i en les de fons urbà de 17 mg / m3.

“L’última setmana, els nivells mantenen la tendència a la davallada, un 13% menys respecte la setmana anterior”, i afegeix que es compliria el nivell de referència de l’OMS –20 mg/m3– en totes les estacions de la ciutat –excepte a l’estació del Poblenou (21 mg / m3)– i el valor límit anual de la UE –40 mg / m3–.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa