Cevasa-Neinor serà el soci privat de l’operador d’habitatge de Colau

L'adjudicatària tindrà el 50% del capital d'Habitatge Metròpolis Barcelona i la resta serà de l'Ajuntament i l'AMB

El Consell d’Administració de l’operador metropolità d’habitatge de lloguer assequible Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) ha anunciat que la UTE Cevasa-Neinor és la millor classificada en el procés per seleccionar el soci privat d’aquest operador. HMB està format a parts iguals per l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El futur soci privat aportarà el 50% del capital d’HMB, de manera que l’Ajuntament i l’AMB n’aportaran cadascun el 25%. L’oferta de Cevasa-Nenoir inclou l’aportació de prop de 58 milions al capital social, gestió d’un 3% del valor total de cada construcció i d’un 6% de la facturació de les rendes netes.

Un cop publicada la classificació de les ofertes definitives proposada per la mesa de contractació, s’obre un termini d’un mes perquè el licitador més ben classificat presenti la documentació necessària per poder formalitzar l’adjudicació. Aquesta culminarà amb l’ampliació de capital de la societat, que quedarà definitivament constituïda com a empresa mixta. Un cop finalitzi el procés, s’incrementaran “de manera substancial” els recursos destinats a la producció d’habitatge de lloguer assequible, amb l’objectiu específic de construir-ne almenys 4.500 durant els pròxims anys. D’aquests, 2.250 a Barcelona i la resta a municipis de l’àrea metropolitana. Per aconseguir-ho, entre els tres socis aportaran un capital social de més de 103 MEUR.

Nou model constructiu

L’Ajuntament de Barcelona ha destacat que HMB representa “un nou model de col·laboració públicoprivada”, on el soci privat tindrà un lucre inferior al de mercat i compartirà guanys en peu d’igualtat amb els socis públics. L’objectiu és fer front a la falta d’habitatge protegit de lloguer assequible. Estan previstos projectes d’habitatge en una primera fase en terrenys de la Marina del Part Vermell de Barcelona (125 habitatges), la Sagrera (106 habitatges), les Casernes de Sant Andreu (112), del saló central de Sant Boi de Llobregat (110), del Turó del Sastre de Montgat (130) i La Catalana de Sant Adrià de Besòs (57). La suma total d’aquest primer paquet d’habitatges és de 640 i es preveu que hi puguin accedir al voltant de 1.600 persones.

Si Cevasa-Neinor no presenta adequadament la documentació requerida en el termini atorgat, s’entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a requerir la documentació al següent licitador, Visoren, segons l’ordre de classificació aprovat per l’òrgan de contractació.

Nou comentari