L’ocupació en el sector TIC creix un 19,1% durant el tercer trimestre i bat un nou rècord

La Cambra de Comerç aposta per sortir de la crisi amb un canvi de model econòmic

L’ocupació en el sector TIC ha crescut un 19,1% durant el tercer trimestre en comparació amb al mateix període de l’any passat, tot i l’impacte de la Covid-19, fins a les 128.700 persones, segons la Cambra de Comerç de Barcelona. En total, representen el 4% del total d’ocupats, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA). Per la Cambra, aquestes xifres evidencien que la pandèmia ha posat de manifest la “millor resiliència del sector tecnològic enfront del turístic”.

De fet, només les TIC i la construcció han generat ocupació, mentre que el turisme n’ha perdut un 13,8%, fins a les 66.600 persones menys i que suposen pràcticament la meitat dels 138.500 ocupacions perdudes entre juny i agost. Segons la Cambra, aquesta afectació desigual al mercat de treball “ha de posar l’accent en la necessitat d’accelerar aquest canvi cap a les ocupacions vinculades a la tecnologia, la salut, les ciències i la indústria d’alt valor afegit, d’una banda, i impulsar la professionalització i la digitalització dels serveis, i del sector turístic en particular de l’altra”.

Creixement constant

A més, la Cambra de Comerç destaca que el sector TIC és l’únic que creix en ocupació tant en època de creixement econòmic com de crisi, en aquest cas provocada per la pandèmia. Del 2014 al 2019, el pes dels ocupats al sector TIC s’ha incrementat del 2,9% fins al 3,1%; en paral·lel a un augment del turisme d’un punt percentual fins al 13,5%.

Si es compara aquesta evolució amb la del darrer trimestre, el sector tecnològic assoleix un pes del 3,9% (vuit dècimes addicionals), mentre que el pes dels ocupats al sector turístic (serveis d’allotjament, de menjar i begudes, transport o serveis de lloguer, per exemple), perden el pes guanyat durant la recuperació econòmica retrocedint fins al 12,5% del total amb 415.500 ocupats.

Pel que fa a l’ocupació per perfils professionals, a Catalunya hi ha 1.225.900 persones ocupades en una professió de valor afegit alt i mitjà alt –directors i gerents, tècnics científics i intel·lectuals i tècnics de recolzament. Tot i que amb l’arribada de la Covid-19, l’ocupació s’ha reduït globalment (-4%) i a quasi tots els perfils, les magnituds han estat molt desiguals segons el cas.

Nou comentari