Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona confia la gestió del seu Data Center a T-Systems

T-Systems, filial de serveis digitals del grup Deutsche Telekom, ha estat l’adjudicatari del projecte de l’Ajuntament de Barcelona per a la recuperació de les seves infraestructures i gestió del seu propi centre de dades sota model propietari.

Un contracte per valor de 9.905.903 euros, amb una durada de tres anys, pel qual T-Systems provisionarà la infraestructura TIC i els serveis professionals necessaris per a la gestió de tots els serveis al ciutadà que ofereix el consistori. El contracte contempla, a més, la ubicació dels serveis no crítics en el CPD de l’adjudicatari.

Els objectius de l’IMI (Institut Municipal d’Informàtica) de l’Ajuntament de Barcelona amb aquest contracte són impulsar un nou model de major “sobirania tecnològica” que minimitzi la dependència de solucions propietàries o de proveïdors tecnològics, així com el risc de discontinuïtat de servei cada vegada que es produeix un canvi de proveïdor d’infraestructures de CPD, habilitant unes capacitats que permetran evolucionar, al mateix temps, cap a un model futur més flexible que faci ús dels nous paradigmes.

“La solució proposada ens permet oferir un servei de TI sostenible amb reducció de costos operatius i eficiència energètica; una major qualitat, fiabilitat, control i reducció dels riscos operacionals a causa de la introducció de mecanismes com la microsegmentació o l’automatització; una major agilitat per al desplegament d’infraestructura millorant l’experiència d’usuari i permetent desplegaments ràpids i consistents; i amb capacitat d’extensibilitat o hibridació per escalar en el cloud públic de forma senzilla”, afirmen des de l’Ajuntament de Barcelona.

Atesa la criticitat dels serveis que depenen del centre de dades i de les aplicacions que allotja, T-Systems ha plantejat un model d’infraestructura tecnològica amb dos centres diferenciats i model de redundància.

Amb això es busca garantir la continuïtat del servei i la seguretat de la informació emmagatzemada, alhora que es fomenta l’eficiència del sistema, ja que qualsevol error o ineficiència en el funcionament d’aquesta instal·lació pot impactar greument en els serveis públics que ofereix el consistori per satisfer les necessitats dels ciutadans.

El valor diferencial de T-Systems recau en la seva aposta per evolucionar i optimitzar el model que l’Ajuntament utilitzava en el seu actual Data Center i preparar-se per a la seva evolució cap al cloud híbrid.

Flexibilitat i escalabilitat

La solució proposada homogeneïtza els serveis necessaris per millorar el sistema i incrementar la seva flexibilitat i escalabilitat. Avantatges que a més facilitaran l’actualització tecnològica de sistema per a futures millores que siguin requerides.

“Aquest projecte és una mostra de l’experiència de T-Systems en el desenvolupament de projectes d’infraestructura tecnològica i entorns cloud“, destaca Juan Altés, responsable del compte de T-Systems. Una experiència que ha estat reconeguda per la consultora Penteo en el seu últim informe sobre cloud, en què reconeix T-Systems com a principal proveïdor de cloud a l’estat espanyol per sisè any consecutiu. Així mateix, la consultora Quint, en el seu últim informe sobre utsourcing tecnològic, reconeixia T-Systems com a proveïdor líder de serveis tecnològics de data centercloud i infraestructures gestionades.

Un model per a cada necessitat

Després de diversos anys amb un servei de Data Center virtual, allotjat en instal·lacions de tercers, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit tornar a un model propietari i gestionat per tercers per al seu centre de dades, amb l’objectiu d’aplicar i donar compliment a les legislacions actuals, així com eliminar la dependència que es genera d’un únic proveïdor tecnològic per la importància dels serveis prestats.

Per solucionar les necessitats actuals de l’Ajuntament, T-Systems, adjudicatària del projecte, desplegarà dos centres de dades, un de principal i un altre de secundari, aplicant un model redundant, per allotjar els serveis que actualment el consistori ofereix als ciutadans de Barcelona.

Aquest model ajudarà a reduir considerablement el risc de discontinuïtat de servei durant la migració entre el CPD actual, allotjat en instal·lacions de tercers, i el nou CPD que s’allotjarà a les instal·lacions de l’Ajuntament. Aquest canvi a un model propietari també reportarà una reducció considerable dels costos relacionats amb la gestió i manteniment de la infraestructura TIC, reduirà la dependència de solucions i tecnologies propietàries, avançant cap a la recuperació del coneixement i la sobirania tecnològica.

Nou comentari

Comparteix