El Gremi de Restauració demana als propietaris que no cobrin el lloguer mentre duri el confinament

Molts restauradors podrien reclamar a la justícia que la pandèmia del coronavirus sigui considerada causa de força major

El Gremi de Restauració ha demanat als propietaris que no cobrin el lloguer mentre duri el confinament. Per reclamar-ho, s’ha posat a disposició del sector un model de carta que els restauradors faran arribar als propietaris dels seus respectius locals durant les properes hores on es demana que no s’exigeixi el pagament del lloguer mensual mentre els establiments hagin d’estar obligatòriament tancats al públic.

La carta es refereix a la clàusula rebus sic stantibus (que ja es va al·legar durant la crisi econòmica de 2008), la qual permet interrompre temporalment les obligacions entre arrendador i arrendatari si es produeix una situació sobrevinguda radicalment imprevisible que impedeix de manera significativa complir amb allò que s’havia acordat. El Gremi entén que es compleixen aquests requisits ja que l’aprofitament del local arrendat per desenvolupar-hi una activitat de restauració (que constitueix la finalitat principal del contracte) es troba prohibit des del passat 14 de març.

Els restauradors, mentrestant, han optat majoritàriament per tramitar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causa de força major. Això ha evitat que d’entrada es recorri a l’acomiadament col·lectiu. Pel que fa al pagament del lloguer del local, el Gremi reconeix que, tractant-se d’un contracte entre privats, caldrà arribar un acord i insta el sector immobiliari a facilitar-lo. Si no succeeix, previsiblement molts restauradors demanaran que la justícia declari que la pandèmia del coronavirus és una causa de força major. El Gremi considera “desitjable” que el Govern d’Espanya “estudiés la possibilitat d’obligar els arrendadors a acceptar una carència forçosa en el pagament del lloguer”.

Nou comentari