Crida de la Cambra a pimes i autònoms perquè demanin l’ajornament d’impostos

La corporació diu que aquesta és "una de les poques eines" que tenen per garantir liquiditat en els propers mesos

La Cambra de Comerç Barcelona ha fet una crida a pimes i treballadors autònoms perquè demanin l’ajornament d’impostos. Això, és segons la corporació, “una de les poques eines” que de moment tenen per garantir liquiditat en els propers mesos.

I és que el passat dijous 12 de març el Consell de Ministres va aprovar una sèrie de mesures per donar resposta a la crisi de la Covid-19, recollides en el Reial Decret 7/2020, entre les quals s’inclou com a objectiu flexibilitzar l’ajornament dels deutes tributaris a pimes i autònoms.

Les condicions de la mesura estableixen, entre d’altres, que es podran ajornar, sense haver de presentar garanties, els deutes d’imports inferiors als 30.000 euros. Aquesta mesura afectarà, principalment, a les declaracions del primer trimestre i a les mensuals dels mesos de febrer, març i abril. Així mateix, pot afectar a les declaracions-autoliquidacions de l’Impost de Societats de subjectes passius, sempre i quan el tancament de l’exercici fiscal no coincideixi amb l’any natural.

Nou comentari