Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
L’Ajuntament blinda contra la corrupció els fons europeus Next Generation

L’Ajuntament de Barcelona blinda contra la corrupció els fons europeus de recuperació de la covid, els anomenats Next Generation. És per això que el consistori ha aprovat el “pla de mesures antifrau per a la gestió de projectes vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançats amb fons europeus anomenats Next Generation de conformitat amb el que preveu l’art. 6 de l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública HFP/1030/2021, de 29 de setembre”.

El text aprovat declara que l’Ajuntament i les seves entitats dependents mantenen un “compromís ferm de rebuig, lluita i denuncia contra el frau i qualsevol mena de corrupció o conflicte d’interessos que sigui contrari als principis d’integritat, imparcialitat, objectivitat i transparència que informen l’activitat de la corporació o els seus ens dependents”, ha dit el consistori, a través d’un comunicat. Aquest pla preveu eines de control, “amb la finalitat última que la seva implementació i el seu control intern i extern serveixi perquè sigui una de les eines principals per prevenir la possible corrupció institucional”. L’Ajuntament s’ha fixat els següents punts com a guia de lluita contra el frau:

  • Lideratge institucional manifestat principalment a través de la declaració d’integritat institucional.
  • Existència d’un òrgan i persones responsables que s’encarreguen del seguiment i el compliment del Pla de mesures antifrau.
  • Formació periòdica i sensibilització de tot el personal i dels òrgans decisoris en aquestes matèries.
  • Existència d’un canal de denúncies anònim, d’un protocol d’actuació sobre les denúncies rebudes i d’un organisme independent amb poder de decisió quant a la resolució de les mateixes.
  • Codi ètic que integri aspectes d’integritat.
  • Política específica de gestió del conflicte d’interessos política de regals, declaració d’absència de conflicte d’interessos (d’ara endavant DACI) i declaració de béns.
  • Mecanismes de detecció d’incompliments mitjançant anàlisi de dades i establiment d’indicadors de risc a partir d’alertes (en concret, incorporació del sistema Arachne facilitat per la UE).
  • Eines d’avaluació periòdica dels riscos de frau, corrupció i conflicte d’interessos, prèvia autoavaluació.
  • Control financer permanent i auditories operatives i de compliment.
  • Sistema de segregació de funcions que permeti la separació necessària entre els diferents nivells de realització i verificació de les transaccions.

Aquest pla de mesures contra la corrupció es va aprovar a la comissió de govern i complementa l’anterior ja existent. A més, l’executiu municipal diu que la idea és “posar-lo en pràctica a tots els nivells de la seva organització, com a part d’un procés que implica dedicació, esforç i actuacions de millora contínua, però que, sense dubte, serà molt positiu per a càrrecs electes, personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona i per a la ciutadania en general”.

Nou comentari

Comparteix