Barcelona ciutat, Ebre i Lleida lideren la dieta mediterrània a Catalunya

La tendència general del país és a la baixa i s'ha reduït en 8 punts des de l'última enquesta de Salut

La regió sanitària Barcelona Ciutat (64,2%), les Terres de l’Ebre (62,2%) i Lleida (61,9%) tenen el percentatge de persones que segueixen una dieta mediterrània superior al de Catalunya, segons l’enquesta de salut de la Generalitat del 2019. Des del 2015 fins al 2017, el seguiment de la dieta mediterrània mostra una tendència decreixent, el 2018 sembla que s’incrementa lleugerament i en el 2019 ha tornat a decréixer.

L’enquesta assenyala que baixa 8 punts el percentatge de seguiment de la dieta mediterrània. El 54,6% de la població de 15 anys i més fa un seguiment adequat de les recomanacions de la dieta mediterrània (49,6% els homes i 59,3% les dones) enfront del 62,6% del 2018 (57,7% els homes i 67,2% les dones). El seguiment adequat d’aquesta dieta baixa més entre els homes (un 13,9%) que entre les dones (un 11,7%).

El seguiment de la dieta mediterrània augmenta a mesura que ho fa el grup d’edat, sobretot a partir dels 65 anys (67,1%), i és superior en les persones de la classe social més afavorida (61,5%) i en les que tenen estudis universitaris (60,5%). A més, les dones tenen una prevalença més alta que els homes i s’arriba a una diferència de 14 punts de percentatge entre els homes i les dones de les classes més afavorides.

Nou comentari