Un terç dels aspirants a entrar a la Guàrdia Urbana són dones

Dels 7.138 aspirants, 2.252 són dones, el que representa un 32% del total

Un terç dels nous aspirants a entrar a la Guàrdia Urbana són dones. L’Ajuntament de Barcelona ha convocat aquest any 232 places d’agent a les quals optaran un total de 7.138 aspirants, 2.252 dels quals són dones, la qual cosa representa un 32% del total. El consistori ha explicat que es tracta d’un percentatge de dones candidates a la Guàrdia Urbana “més gran de la història del cos de policia barceloní”.

Així mateix, es tracta de la primera convocatòria que introdueix la quota del 40% de les dones en la plantilla, amb l’objectiu de pal·liar el fort desequilibri que hi ha actualment, on només el 14,21% són dones i el 85,79% són homes.

Principis d’igualtat

L’Ajuntament ha introduït la reserva de places per a dones en les seves convocatòries després de la modificació de la Llei de Policies Locals, per a “salvaguardar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a la funció pública”. La modificació inclou una disposició addicional que especifica que totes les noves convocatòries han de reservar entre el 25 i el 40% del total de les places convocades per a dones.

La convocatòria actual elimina l’altura com a requisit d’accés; inclou preguntes d’actualitat política, econòmica, social i cultural en l’examen de cultura general; es flexibilitzen els criteris sobre els tatuatges, mentre no vagin “contra els principis i valors” del cos. Així mateix, s’ha incorporat una prova d’anglès de caràcter voluntari i no eliminatori de nivell B2, que permet millorar fins a 5 punts la nota final de l’oposició.

Nou comentari