Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
La UB vigilarà per videoconferència els alumnes en alguns exàmens no presencials

El rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Elias, ha emès una resolució sobre les proves d’avaluació final no presencials perquè els exàmens orals ‘online’ davant un únic professor es gravin en àudio, vídeo o un altre suport, per a tenir evidència de l’avaluació i garantir el seu desenvolupament adequat i el dret a la revisió. La resolució recomana al professorat flexibilitat en la preparació de proves d’avaluació en línia, ateses les circumstàncies personals dels alumne per la pandèmia; usar sistemes d’avaluació final que no impliquin “un alt nivell de sincronia i vigilància”, i garantir el dret a la protecció de dades.

En el cas que es duguin a terme proves sincròniques, en les proves d’avaluació final que no siguin orals i es facin de forma no presencial, el professorat “pot visualitzar a l’alumnat mentre fa els exàmens escrits” corresponents mitjançant videoconferència, sense perjudici que el docent pugui requerir a l’alumnat la seva identificació en qualsevol moment, publicant a l’aula virtual de l’assignatura la informació sobre el tractament de dades personals.

Si s’usa aquesta alternativa d’avaluació, s’ha d’assegurar que tot l’alumnat pot ser avaluat, amb independència de la qualitat de connexió i les dificultats d’accés el dia de l’examen; i si l’alumne no pot seguir el procediment establert, el professor ha de proposar-li itineraris alternatius d’avaluació.

Si es realitzen exàmens orals davant un únic professor, la UB estipula gravar la prova en àudio, vídeo o un altre format, informar l’alumne del “caràcter obligatori” de l’enregistrament –facilitant la informació sobre el tractament de dades– i que la negativa a això determina no fer la prova.

També ha acordat gravar els actes de defensa dels treballs de final de grau i de màster quan els membres del tribunal i l’estudiant el considerin convenient, informant a tots els participants que es gravarà.

Ha establert conservar els enregistraments fruit de les avaluacions fins al final del curs acadèmic següent a haver-les fet i, en el cas que l’avaluació sigui objecte de reclamació, fer-ho fins a un any després de la resolució que li posi fi.

L’alumnat s’ha d’identificar en les plataformes institucionals d’avaluació mitjançant les credencials d’usuari UB en les proves a distància, i en les proves síncrones orals o no orals, el professor pot requerir la identificació.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa