La nova unitat d’atenció a la violència infantil del Vall d’Hebron atén 134 casos en quatre mesos

L'equip és multidisciplinar i treballa de forma coordinada amb la DGAIA

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha creat una unitat d’atenció a les violències vers la infància i l’adolescència i ha atès 134 casos en els primers quatre mesos de funcionament, segons el centre. La unitat respon al Protocol d’actuació davant de maltractaments en la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut, desenvolupat pel Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA).

El protocol especifica la creació d’equips distribuïts per tot el territori català. Així, la nova unitat és el dispositiu referent de tota l’àrea de Barcelona ciutat i dona servei des de les Consultes Externes pediàtriques de Vall d’Hebron. L’equip, en funcionament des de fa quatre mesos, treballa de manera coordinada amb la DGAIA, el territori i la resta d’institucions implicades en aquests casos, disminuint la “victimització secundària” i potenciant la recuperació.

Detecció de violències

Els objectius principals del projecte són millorar la sensibilització i la detecció de les violències així com oferir un tractament mèdic, psicològic i social tant als petits i joves com a les seves famílies cuidadores. La nova unitat aborda totes les tipologies de violència: la violència física (afecta 1 de cada 10 infants), sexual (1 de cada 5), emocional/psicològica (3 de cada 10), per negligència (la més freqüent) i l’exposició a violència de gènere, entre altres. Per això, l’equip que integra la unitat és multidisciplinar i té professionals de pediatria, psiquiatria i treball social.

La coordinadora de la unitat, la doctora Anna Fàbregas, assegura que “les violències vers la infància i l’adolescència són un fenomen sovint invisibilitzat, especialment en aquest temps de pandèmia”. En aquest sentit, afegeix, la creació d’aquests equips ajuda a la sensibilització, detecció i abordatge de les situacions. Mireia Forner, psicòloga clínica del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, destaca que la violència sexual és “especialment crítica” quan les víctimes són nens i adolescents i per això diu que és important oferir tractaments psicològics basats en les guies de pràctica clínica internacionals.

L’equip planteja la seva actuació basant-se en el model de les Cases dels Infants (Barnahus) i treballa per fer una intervenció el màxim de coordinada amb els diferents dispositius que intervenen en les situacions de violència (Afers Socials, Interior, Justícia, Educació i Salut).

Nou comentari